27. marts 2023

Hele landet: Dagens arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik sætter tal på nogle af effekterne fra de to efterårsstorme, Allan og Bodil. Der blev i årets første kvartal præsteret 4 % flere arbejdstimer i byggebranchen end i kvartalet før, og det har løftet beskæftigelsen med 3.400 personer

Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen. Og dagens tal bekræfter, at det nu generelt er begyndt at gå fremad på det private arbejdsmarked. Det hører dog med til fortællingen, at de ekstraordinære effekter fra storm- og stormflodsskaderne får billedet til at se lysere ud for bygge- og anlægsbranchen, end der er belæg for i den underliggende konjunktursituation.

– Det, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage. Og vinteren 2014 har været positiv for bygge- og anlægsbranchen. Stormskaderne og den milde vinter har både ført til nyansættelser og har bevirket, at vi i år undgik nogle af de sædvanlige sæsonafskedigelser, siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

Dagens nye beskæftigelsestal – der supplerer lønmodtagerbeskæftigelsen, Nationalregnskabstal mv. – giver et facit på 60,8 millioner præsterede arbejdstimer i bygge- og anlægsbranchen i 1. kvartal. Når der korrigeres for sæsonudsving, er det en markant stigning på 4,0 % i forhold til det foregående kvartal. Opgjort i antal personer steg byggebeskæftigelsen med 3.400 personer, svarende til en stigning på 2,3 %.

– Eftervirkningerne af Allan og Bodil fyldte branchens ordrebøger godt op i 1. kvartal. I den tidlige fase af reparationsarbejdet blev stormskaderne håndteret via overarbejde fra den eksisterende arbejdsstyrke i byggeriet. Det kan man se ved, at de præsterede arbejdstimer voksede mere end beskæftigelsen. Men siden opstod der så også egentlige nye job i kølvandet på de to voldsomme storme, der hærgede i slutningen af 2013, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri advarer mod, at medier og politikere bedømmer branchens grundlæggende konjunkturtilstand på baggrund af de meget gunstige og ekstraordinære effekter, der gjorde sig gældende i 1. kvartal 2014, og som nu langsomt vil klinge af i løbet af det kommende halve års tid.

Stadig efterslæb at indhente
Vender man afslutningsvis blikket ud på det samlede arbejdsmarked, så bekræfter dagens tal med en samlet beskæftigelsesstigning på 8.200 personer, at retningen nu er positiv også på arbejdsmarkedet. Der er dog for mange ekstraordinære forhold i 1. kvartal til, at man bør lade champagnepropperne springe.

– De nye præcise beskæftigelsestal for 1. kvartal bekræfter, at dansk økonomi er skiftet fra 1. til 2. gear. Der er ikke længere tvivl om retningen, men tempoet lader dog stadig noget tilbage at ønske. Der er et stort efterslæb at indhente, ikke mindst hvad den private beskæftigelse angår. Danmark halter stadig efter vores nabolande og vores produktion er endnu ikke tilbage på 2008-niveau. Så der er et usvækket behov for en ambitiøs vækstpakke, der giver økonomien et kærligt puf bagi det sidste stykke op ad bjerget med udfordringer, siger Bo Sandberg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.