Forsøg med direkte adgang til fysioterapi

Region Hovedstaden har fået godkendelse af Sundheds- og Ældreministeriet til at afprøve et pilotprojekt, der omfatter praktiserende fysioterapeuter og borgere i nogle af regionens kommuner. Regionen har fået tidsbegrænset dispensation for sundhedslovens krav om lægehenvisning til fysioterapibehandling. 54445