13. april 2024

Næstformand i FOA, Thomas Enghausen. Foto: FOA.

Mandag måtte Fredensborg Kommune give 248 borgere den triste besked, at deres vante leverandør af pleje og omsorg med øjeblikkelig virkning har opgivet ansvaret for plejebesøg.

Som vi tidligere har skrevet, så er den private leverandør af hjemmepleje, Værdig Pleje, gået konkurs, og kommunen har med kort varsel måtte overtage virksomhedens forpligtelser overfor de berørte borgere og det giver pres på medarbejderne i kommunens hjemmepleje.

-Det er en enormt utryg situation, borgerne og medarbejderne står i lige nu. Og det, at det sker fra den ene dag til den anden betyder, at kommunen må indkalde deres eget personale, så konkursen får de mindst mulige konsekvenser for de ældre. Det risikerer igen at få konsekvenser for borgere, der har valgt den kommunale hjemmepleje, når medarbejderne må træde til, hvor en anden leverandør har opgivet, siger formand for FOA Nordsjælland Lene Lindberg.

Ifølge Erhvervsstyrelsen havde Værdig Pleje i marts 2022 37 ansatte.

-De medarbejdere har mistet deres arbejdsgiver, og står i en usikker situation indtil de finder en ny, siger Lene Lindberg.

Konkursen i Værdig pleje er ifølge konkursindex.dk konkurs nummer 62 siden den først registrerede konkurs blandt private plejevirksomheder – heraf er langt de fleste kommet efter 2013.

-Selvom antallet af konkurser heldigvis er stilnet af de seneste par år, rammer det de mennesker, der står midt i den utrygge situation hårdt. Området har været kendetegnet ved mange mindre leverandører, som er økonomisk sårbare, hvis de mister borgere, som vælger en anden leverandør eller kommuner, som gennem udbud skriver kontrakt med andre virksomheder. Der er sket meget på området, men vi står altså stadig tilbage med et hav af forskellige virksomheder med en kæmpe forskel i økonomisk robusthed og kvalitet, siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Ifølge cvr-registret er der i alt registreret knap 300 kommercielle private virksomheder med hjemmehjælp som hovedbranche.

-Lige nu diskuterer vi meget, hvordan vi løser problemerne på ældreområdet. Blandt andet foreslår nogen, at private og civilsamfundet skal have en større rolle i fremtidens ældrepleje. Der er det vigtigt at have alle de erfaringer – gode og dårlige – som vi trods alt har haft de sidste 15 år med i tankerne. Hele tanken med frit valg af leverandør i ældreplejen var, at konkurrencen i sig selv kunne skabe en højere kvalitet og større effektivitet i ældreplejen. Det tror jeg, de fleste er enige i, ikke er sket.

-Vi skal huske de mindst 13.000 borgere og 2.400 medarbejdere, der gennem årene er blevet berørt af en konkurs, fordi de leverandører, kommunerne havde peget på, ikke kunne levere på de vilkår, de blev stillet overfor, siger Thomas Enghausen.

Derfor foreslår FOA, at der i fremtiden skal stilles større krav til både robustheden og kvaliteten hos private leverandører. Altså skal leverandører – offentlig eller privat – stå for både den personlige pleje, praktiske hjælp, gøre det stabilt med borgeren i fokus og i tæt samarbejde med kommunen.

-Det vigtige er ikke, hvem der leverer hjælpen, hvor mange private alternativer, der skal være eller hvor stor en andel af markedet, private skal stå for. Det handler om ideologi. Kvaliteten for borgerne må og skal være målestokken for, hvordan vi indretter ældreplejen, siger Thomas Enghausen.

Læs også: Hjemmeplejefirma konkurs – 248 borgere påvirkes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.