29. februar 2024

Foto: Haydn Squibb / Pixabay

Gruppeforpersonskredsen i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vurderet, at man som politiker ikke må tage imod årskort fra Tivoli.

Det oplyser Københavns Kommune i et svar til Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden stillede i sidste måned en række spørgsmål til kommunen om ansattes og borgerrepræsentationsmedlemmers mulige modtagelse af årskort fra Tivoli. Ombudsmandens spørgsmål var foranlediget af medieomtale af, at flere medlemmer af Borgerrepræsentationen havde modtaget Tivolikort i gave fra Tivoli.

Ombudsmanden har meddelt kommunen, at han er enig i, at det ikke er i overensstemmelse med de principper, der gælder for offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele, at medlemmer af Borgerrepræsentationen modtager gaver af den omhandlede karakter.

-Reglerne om, at offentligt ansatte som klart udgangspunkt ikke må modtage gaver fra borgere eller virksomheder, medvirker til at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmål ved, at det offentlige handler sagligt og upartisk, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger og tilføjer:

– Jeg er tilfreds med kommunens tilbagemelding og foretager mig på den baggrund ikke mere i sagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.