4. oktober 2023

Hele landet: Thomas Thune Andersen vil blive valgt som ny bestyrelsesformand for DONG Energy A/S.

DONGs nye bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, har mange års erfaring fra energisektoren. Han sidder i dag i bestyrelsen i en række internationale virksomheder, der beskæftiger sig med energi, logistik og distribution. Han er blandt andet formand for bestyrelsen for Lloyd’s Register Group, næstformand i VKR Holding A/S og medlem af bestyrelsen for Scottish & Southern Energy (SSE), der er et førende energiselskab, som producerer og distribuerer elektricitet og naturgas til kunder i Storbritannien og Irland.

Idet SSE og DONG Energy har et partnerskab inden for vindenergi, skal Thomas Thune Andersen udtræde af SSE’s bestyrelse, før han kan vælges som formand for DONG Energy. Dette sker ved generalforsamlingen i SSE den 17. juli 2014, hvorefter Thomas Thune Andersen snarest derefter vil blive valgt som formand for bestyrelsen for DONG Energy A/S på en ekstraordinær generalforsamling.

Da Thomas Thune Andersen først tiltræder formandsposten efter en ekstraordinær generalforsamling, indstiller nomineringskomitéen i DONG Energy A/S, at Benny D. Loft vælges til formand på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2014 med henblik på at varetage hvervet i den mellemliggende periode. Nomineringskomitéen indstiller samtidigt, at Jørn Peter Jensen vælges som ny næstformand for DONG Energy A/S.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.