23. juni 2024

Arkivfoto: Pixabay.

Egedal Kommune fortsætter energisparetiltag frem til 1. april næste år.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Fra den 1. oktober i år indførte Egedal Kommune en række energibesparende initiativer, hvoraf nogle var på anbefaling af regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og andre var tiltag, som Egedal Kommune ønskede at prøve af som bidrag til den samlede energispareindsats.

Der er fortsat behov for at spare på energien som følge af energikrisen, og i Egedal er der gjort gode erfaringer med de indførte tiltag.

Derfor fastholdes tiltagene i energispareindsatsen frem til 1. april 2023.

På anbefaling fra KL og regeringen er temperaturen sænket til 19 grader i offentlige bygninger med undtagelse af plejecentre, døgnpladser, vuggestuer og børnehaver. Kommunen følger også anbefalingen om at slukke al unødvendig udendørs belysning, hvor det ikke er til fare for person- og/eller materielskade. Og derudover har lyset været dæmpet i store dele af kommunens vejbelysningsmaster, så lysstyrken er på 10 % af normal lysstyrke mellem kl. 22-06.

Rådhuset vil fortsat være lukket om fredag

Det har, ifølge kommunen, vist sig at være en effektiv spareindsats at holde rådhuset lukket om fredagen. De foreløbige målinger viser, at der i oktober på rådhuset er sparet 25 % på varmeforbruget – selv når der korrigeres for de varme temperaturer i oktober i år. Derudover er også sparet 17% på el på rådhuset i forhold til oktober sidste år. Rådhuset har arbejdet med forskellige tiltag til at spare på elforbruget, blandt andet slukkes det automatiske lys hurtigere end tidligere, og der er lavet hovedafbrydere på strømforbrugende artikler, hvor det er muligt.

Rådhuset vil derfor fortsat være lukket om fredagen frem til 1. april 2023. Dog, som nu, kun for fysisk fremmøde, så borgerne kan få hjælp og vejledning over telefon og e-mail.

-Det har vist sig at være muligt med relativt få greb at være en del af løsningen. Det gør mig stolt, at vi i fællesskab er med til at bidrage til den fælles opgave, det er at sænke energiforbruget. Det er jo en indsats, som vi i Egedal betragter som vedvarende. Vi ønsker at være en grøn kommune, og borgerne i Egedal interesserer sig brændende for miljøet og er opmærksomme på energispild, siger Vicky Holst Rasmussen, Borgmester i Egedal Kommune.

Energispareindsatsen tager udgangspunkt i lokale muligheder og behov

Egedal Kommune har fortsat ikke et måltal for energibesparelsen, da der er stor forskel på, hvilke indsatser det er muligt at lave på eksempelvis et plejehjem og en administrativ bygning. Derfor tages der udgangspunkt i den enkelte matrikel, så ledere og medarbejdere er med til at gøre deres bedste for at spare på energien samtidig med, at der drages omsorg for de mennesker, der er i bygningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.