Ejendomsmæglere dømt: Begik underslæb mod kunder
Indehaverne af et ejendomsmæglerfirma i Nordsjælland er blevet idømt betinget fængsel og samfundstjeneste for at have begået underslæb for lige under 1,5 mio. kroner mod en række af deres kunder.

Underslæbet er sket ved, at ejendomsmæglerne har undladt at udbetale restprovenu til hussælgere, når deres hushandler var afsluttet.

– Vi har anset det for at være underslæb af særlig grov beskaffenhed, og jeg er tilfreds med dommen, siger anklager Marianne Søltoft Buhl fra Advokaturet for specielle straffesager hos Nordsjællands Politi.

Underslæbet er sket fra september 2007 og frem til december 2011, hvor ejendomsmæglerfirmaet gik konkurs.

Ejendomsmæglerne er idømt henholdsvis et år og tre måneders betinget fængsel samt udførelse af 200 timers samfundstjeneste og et års betinget fængsel samt udførelse af 150 timers samfundstjeneste. De valgte at tage betænkningstid med hensyn til, om de vil anke dommene.

123456789

Skriv et svar