Region kontakter patienter som har fået amputation

Region Sjælland kontakter nu alle patienter, som i årene 2016-2021 har gennemgået en amputation. Det sker efter dialog med både Styrelsen for Patientsikkerhed, patientforeninger, Patienterstatningen og de øvrige regioner.

Forleden udkom en rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der viste, at Region Sjælland foretog flest amputationer og færrest forebyggende behandlinger af alle landets regioner. Rapporten fik efterfølgende regionen til at vedtage en fremmadrettet handlingsplan.

Men selvom Styrelsen for Patientsikkerhed har udtrykt tilfredshed med Region Sjællands handleplan fremadrettet, er der dog også udtrykt bekymring for, hvordan man vil gennemgå patientforløbene og finde patienter, som kunne være blevet unødigt amputeret. Samme bekymring har blandt andet Diabetesforeningen og Amputationsforeningen givet til kende. Region Sjælland har ligeledes været i dialog med Patienterstatningen og de øvrige regioner. Derfor justerer Region Sjælland nu på handleplanen.

Det betyder, at regionen nu vil gennemføre gennemgang af patientjournaler i perioden 2019-2021, som er den del af den perioden 2016-2021, hvor den største variation mellem regionerne ses i RKKP-undersøgelsen.

Regionen vil begynde med at se på borgere, hvor man ud fra en faglig vinkel vurderer, at sandsynligheden for fejl er størst og vil løbende drøfte resultaterne af undersøgelserne med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Region Sjælland holder også fast i en tværsektoriel gennemgang af 80 patientforløb i regionens sundhedsklynger. Det er et godt udgangspunkt for læring og dermed optimering af den fremadrettede indsats på området.

– Vi har haft fokus på, at vi i Region Sjælland særligt har behov for at kortlægge de fulde patientforløb og ikke kun dele af patientforløbene. Netop fordi vi har en særlig udfordring med at få patienterne ind i behandlingsforløb tidligere. Derfor vil vi fortsat i samarbejde med kommuner og almen praksis gennemgå et antal patientforløb, så vi fællesskab kan sikre et fortsat mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor tidlig forebyggelse er en meget vigtig del af indsatsen, siger Jesper Gyllenborg, koncerndirektør i Region Sjælland.

Sender brev til patienter

Region Sjælland vil udsende et brev til alle patienter, som har fået foretaget en amputation fra 2016 frem til i dag, hvor regionen informerer om, at de kan kontakte Region Sjællands uvildige patientvejledning for at få rådgivning og om deres mulighed for at søge erstatning hos Patienterstatningen, hvis de mener, de er blevet fejlbehandlet.

Læs også: Ny handleplan skal nedsætte antallet af amputationer i Region Sjælland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

--- Default template here