30. november 2023
woman touching her partner

Foto: RDNE Stock project / Pexels.com.

En større undersøgelse om omfanget af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser viser, at der fortsat er et problem.

Undersøgelsen viser, at 16 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, har oplevet sexistisk kultur eller uønsket adfærd af seksuel karakter inden for det seneste år. Det drejer sig især om seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller seksuel orientering.

Det er samme resultat som en undersøgelse i 2022 viste.

Det er især medarbejdere med borgerkontakt bl.a. på SOSU- og lærerområdet, der oplever en sexistisk kultur eller adfærd. Undersøgelsen viser også, at mens antallet af hændelser, der sker i det interne samarbejde, er faldet siden 2022, er antallet af hændelser, der sker i det eksterne samarbejde, steget.

-“Jeg tager undersøgelsens resultater meget alvorligt. Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads. Det kommer med et stort ansvar. Alle skal være trygge ved at gå på arbejde i Københavns Kommune, uanset om man arbejder i hjemmeplejen eller på Rådhuset. Derfor er der ingen tvivl om, at jeg havde håbet, at andelen ville være nedbragt siden sidste år. Det vidner om, at vi ikke er i mål, og det kalder på et fortsat langsigtet fokus i de enkelte forvaltninger for at få gjort op med sexistisk kultur og adfærd,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Forvaltninger følger op lokalt

Hver forvaltning skal nu dykke ned i resultaterne og undersøge, hvor der skal sættes ind lokalt. Det handler blandt andet om at forbedre kulturen og tydeliggøre, hvordan man forebygger og håndterer uønsket adfærd af seksuel karakter.

Efter undersøgelsen i 2022 blev der igangsat en række opfølgningsindsatser i forvaltningerne. Undersøgelsen i år tyder også på, at indsatserne virker i forhold til at skabe en at skabe en kultur, hvor man trygt kan henvende sig, hvis man oplever noget. Flere medarbejdere end sidste år fortæller nemlig om det, hvis de oplever sexistisk kultur, og flere oplever, at der er gjort en indsats for at tage hånd om problemet. Samtidig ved over 90 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, hvor man kan henvende sig.

Et af de steder er enheden for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme, hvor alle ansatte anonymt og trygt kan henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane eller sexisme. Enheden, der blev oprettet i 2021, rådgiver om, hvilken hjælp og støtte man kan få, hvis man har været udsat for uønsket seksuel adfærd. Enheden hjælper også med forebyggende indsatser.

Kommunen gennemfører i forvejen en trivselsundersøgelse hvert andet år. Ved seneste trivselsundersøgelse i år var scoren for den generelle trivsel 5,7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den mest positive vurdering af trivslen.

Fakta

  • Københavns Kommune har inviteret 44.652 ansatte til at deltage. I alt 21.532 har svaret på undersøgelsen – dvs. 48 pct. I 2022 var svarprocenten 45 pct.
  • 17 pct. af de kvinder, der har besvaret undersøgelsen har oplevet sexistisk kultur eller adfærd mod 17 pct. i 2022. 12 pct. af de mænd, der har besvaret undersøgelsen har oplevet sexistisk kultur eller adfærd mod 13 pct. i 2022.
  • Blandt de fastansatte har 15 pct. svaret ja til at have oplevet sexistisk kultur eller adfærd, mens det er 24 pct. blandt de løstansatte. Derudover er der forholdsvis flere yngre ansatte og medarbejdere med kortere anciennitet, der oplever sexistisk kultur eller adfærd.

Kilde: Københavns Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.