8. december 2022

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/klimkin/">klimkin</a> / Pixabay

Fredag besluttede et flertal i Byrådet i Næstved Kommune på et ekstraordinært møde en ændring af skolestrukturen, som vil gælde fra næste skoleår.

Ændringen betyder, at Afdeling Sct. Jørgen bliver en selvstændig skole med eget skoledistrikt (med egen ledelse og bestyrelse). Den nuværende Ll. Næstved Skole deles i to skoledistrikter: et distrikt med afdelingerne på Herlufsholmvej, Karrebækvej og i Karrebæk og et distrikt med afdelingerne i Fuglebjerg, Sandved og Hyllinge.

Selvstændig specialskole

Der etableres en selvstændig specialskole med egen økonomi, ledelse og bestyrelse. Den placeres på Kobberbakkeskolen, afdeling Sydby. Specialskolen skal sikre den bedst mulige støtte til de børn og unge, som har brug for et så specialiseret tilbud, at det ikke fagligt kan honoreres i en specialklasserække på en distriktsskole. Specialafdelingen på Kobberbakkeskolen er tænkt som grundlaget for specialskolen, og i den kommende tid vil der blive igangsat et arbejde med nærmere definition af, hvilke konkrete specialtilbud, der skal være en del af specialskolen, således at forældre og børn kan få afklaring på, om det tilbud, deres barn er i nu, bliver en del af den kommende specialskole.

Som udgangspunkt vil øvrige nuværende specialklasser, der er placeret under de enkelte skoler, forblive hvor de er. Alle skoler skal fortsat arbejde med inklusion, og der skal i videst muligt omfang være specialklasserækker på alle matrikler.

På de nye skoler skal der etableres skoleledelse og vælges skolebestyrelse.

Som led i processen skal alle skoler inddrages i forbindelse med beslutning om skolenavne og alle skolebestyrelser skal udarbejde principper for forældreinddragelse på den enkelte matrikel.

Skolernes økonomi

Der er igangsat en proces om nye modeller for økonomisk tildeling til skolerne, så alle skoler fremadrettet har økonomisk robusthed og forudsætninger for at sikre børnenes læring og trivsel.

Denne proces forventes afsluttet, så modellerne kan sendes i høring fra december 2022 – og besluttes politisk i februar 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.