20. juni 2024

Grafik: Københavns Kommune

Grafik: Københavns Kommune
Fra i dag afspærres Strandvænget og trafikken lægges om. Det sker i forbindelse med at tilslutningsanlægget til den nye Nordhavnsvej skal gøres færdigt. Imens bliver Århusgade midlertidigt genåbnet for at give bilisterne en alternativ omkørselsrute.

Strandvænget bliver spærret for gennemkørende biltrafik på strækningen mellem roklubberne og Svaneknoppen fra fredag aften d. 22. september til søndag d. 19. november. Strandvænget er en del af Ring 2, og tusindvis af bilister kører dagligt denne vej ind og ud af København, så det kan ikke undgås, at afspærringen vil påvirke den øvrige trafik på Østerbro. Derfor bliver Århusgade midlertidigt genåbnet i de otte uger, hvor Strandvænget er spærret, så bilisterne til og fra Nordhavn og Kalkbrænderihavnsgade får en alternativ omkørselsrute under banearealet. Kommunen opfordrer dog bilister til så vidt muligt at tage cyklen eller benytte offentlig transport i perioden.

– Det er et meget omfattende anlægsarbejde, der skal udføres i løbet af de otte uger, og det er ikke praktisk muligt at lade biltrafikken passere samtidig. Bl.a. skal arealet ud til Svanemøllehavnen hæves cirka en meter for at forhindre, at Nordhavnsvej-tunnelen bliver oversvømmet ved skybrud eller stormflod. Herudover skal vi bygge tre signalregulerede lyskryds, som skal forbinde Nordhavnsvej, Strandvænget og Strandpromenaden med hinanden, fortæller projektchef Anne Kongsfelt.

Etableringen af de nye vejforbindelser indebærer også opsætning af støjskærme, vejbelysning og skilteportaler samt et højdedetekteringsanlæg, der skal gå på tværs af vejen. De tekniske installationer medfører, at der skal graves kabler ned på langs og på tværs af vejene, der skal etableres vejbelysning, og der skal fræses detekteringsspoler ned i vejbanen.

– Der er mange forskellige fagfolk, som skal i sving samtidig, og som er indbyrdes afhængige. Alt arbejdet er nøje planlagt og koordineret, og byggeledelsen har sikret, at alle parter har fokus på at arbejde så effektivt og smidigt som muligt med henblik på at afkorte perioden mest muligt undervejs, siger Anne Kongsfelt.

Den særlige trafiksituation under perioden med afspærring indebærer, at flere af trafiksignalerne i det tilstødende område bliver omprogrammeret. På den måde vil kommunen forsøge at tage højde for, at mange flere biler end ellers skal igennem disse kryds. Det gælder trafiksignalerne i krydsene ved Østerbrogade/Strandboulevarden, Strandboulevarden/Vordingborggade, Strandboulevarden/Århusgade, Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade og Vordingborggade/Kalkbrænderihavnsgade (Ring 2). For at optimere trafikafviklingen bliver der desuden etableret et midlertidigt højresvingsforbud fra Vordingborggade i retning mod syd (mod byen), hvorfor bilister, der skal i den retning, skal anvende Århusgade.

Efter de otte ugers afspærring af Strandvænget bliver Århusgade igen lukket for biltrafik. Til gengæld bliver der åbnet for bilkørsel ad den nye del af Strandvænget, som løber oven på Nordhavnsvej-tunnelen og fører op til Strandvejen/Østerbrogade, og et par uger senere bliver Strandpromenaden også åbnet for biltrafik.

– Det her er den sidste rigtig store mundfuld, som vi mangler, før Nordhavnsvej er helt færdig. Dernæst er det kun de allersidste mindre arbejder samt test af de elektroniske anlæg, som skal gennemføres, før kommunen kan indvie den nye omfartsvej, som vil gøre en kæmpe stor forskel for trafikken ind og ud af København hver eneste dag, siger Anne Kongsfelt.

Fakta om anlægsarbejdet
Strandvænget bliver totalt afspærret for biltrafik fra fredag aften d. 22. september til søndag d. 19. november. Cyklister og fodgængere kan fortsat passere.

Politi, Movia og DSB er informeret, og der vil blive iværksat en stor trafikinformation til bilisterne, hvor de bliver opfordret til at benytte andre transportformer i de otte uger. DSB oplyser, at togdriften på S-banen og Kystbanen forventes at være normal i perioden.

Alle store ledningsejere har fået besked om, at det i de otte uger ikke vil være muligt at få tilladelse til vejarbejder på den planlagte omkørselsrute, som skal holdes fri til den øgede mængde bilister.

Af sikkerhedshensyn kan det blive nødvendigt, at etableringen af den nye wireophængte gadebelysning skal foregå uden for normal arbejdstid.

For at afvikle trafikken ud til Svaneknoppen bliver det nødvendigt at fælde et asketræ. Træet vil efterfølgende blive genplantet samme sted eller umiddelbart tæt på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.