21. juni 2024

Collstrupgrunden ved Hillerød er hegnet ind og med kæder og lås på porte. Desuden er der placeret skilte med adgang forbudt. Foto: Google Streetview.

Nye uundersøgelser på Collstropgrunden i Hillerød viser, at arsenforureningen er langt større, end tidligere undersøgelser har vist.

Det oplyser Region Hovedstaden.

Forureningen på Collstropgrunden stammer fra de tungmetaller, som virksomheden Collstrop benyttede til imprægnering af telefonpæle og elmaster på grunden i perioden fra 1936 til 1976. Grunden, der er indhegnet og uden adgang for offentligheden, er udpeget som en af Danmarks 10 generationsforureninger.

For at kortlægge omfanget af forureningen er der lavet mere end 400 boringer på grunden, og mere end 4000 jordprøver er blevet analyseret. Undersøgelserne har kostet omkring 6 mio. kr. og er langt mere omfattende end tidligere undersøgelser. De viser, at der ligger tættere på 105 tons arsen på Collstropgrunden, frem for de 35 tons, som tidligere var vurderingen.

Undersøgelserne viser også, at forureningen kun bevæger sig meget langsomt ned gennem jordlagene. Selvom forureningen er mere end 50 år gammel, har den ikke spredt sig til et underliggende grundvandsmagasin, hvorfra der ellers er risiko for, at den kunne bevæge sig videre mod Esrum Sø.

-Forureningen på Collstropgrunden har vist sig at være voldsomt stor og fordelt ud over hele den seks hektar store indhegnede grund. Den gode nyhed er, at forureningen ikke har spredt sig særlig langt nedad i jorden. Og derfor holder vi fast i den plan, vi har for håndtering af forureningen, siger miljøchef Charlotte Schleiter fra Region Hovedstaden.

Vil inddæmme forureningen

Region Hovedstadens plan er på kort sigt at holde forureningen inde på grunden. Der er fundet en mindre spredning af arsen til de nærliggende grøfter udenfor den indhegnede Collstropgrund. Næste år planlægger regionen at oprense grøfterne og etablere en barriere, som skal forhindre yderligere spredning.

På den lange bane forventer Region Hovedstaden, at den mest bæredygtige og økonomiske løsning vil være at lade hovedparten af forureningen blive på grunden og håndtere den der. Hvis forureningen skulle graves bort, ville det, ifølge regionen, blive både miljøbelastende og dyrt, da der er tale om meget store jordmængder, som ville skulle køres bort i lastbiler, blot for efterfølgende at blive behandlet et andet sted.

Regionen forsøger derfor i stedet at finde en metode, hvor forureningen bindes til naturligt forekommende mineraler i jorden.

-Det findes der ikke en løsning til i dag, så det samarbejder regionen lige nu med danske og udenlandske forskere om at udvikle. At der har vist sig at være, så meget arsen inde på Collstropgrunden, kan betyde at håndteringen kan blive meget dyr og besværlig, men det er endnu for tidligt at sige med sikkerhed, siger miljøchef Charlotte Schleiter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.