Seks anbefalinger til mere natur i Furesø Kommune

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (A) viser ny plan for mere natur i Furesø frem sammen med Anna Bodil Hald og Carsten Juel hhv. formand Værløse Naturgruppe og formand for DN Furesø. Foto: Furesø Kommune.

Plante flere træer, udvikle natur på åbne arealer, skabe blomstrende vejkanter og give borgere mulighed for at oprette fælleshaver. Det er blandt de anbefalinger til mere natur på kommunale arealer, som Furesøs Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling netop har besluttet.

Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe vil give naturen i Furesø bedre vilkår. Det samme vil borgerne, som hen over sommeren er kommet med 69 forslag til, hvordan vi kan forbedre naturen i kommunen. Anbefalingerne er samlet i en rapport, som Furesøs Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling godkendte den 3. december.

-Store ensartede marker kan være flotte at se ud over, men kan være store ørkener for dyrelivet. En blomstrende grøftekant med vandhuller og krat med bier, frøer og kvidrende fugle er gode levesteder for dyr og giver os oplevelser. Dét skal vi have mere af. I 2030 skal Furesø være en kommune, hvor vi passer endnu bedre på vores natur og har mere forskelligartet natur. Jeg vil gerne takke for det frugtbare samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe og sige en stor tak til alle de borgere, der er kommet med så mange kreative forslag til at forbedre forholdene for kommunens natur, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Naturgrupper og borgere er kommet med forslag

Rapporten er blevet til i samarbejde mellem Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe. Den inddrager også mange af de gode ideer, som borgerne er kommet med.

-De mange forslag til mere natur på kommunale arealer viser, at borgerne gerne vil have mere natur. Jeg håber, at den kommunale indsats vil inspirere til mere natur også på private områder. Så jeg håber også, at ideerne breder sig til grundejerforeninger og de private haver, siger Carsten Juel, formand for DN Furesø.

-Værløse Naturgruppe har i mange år samarbejdet med bl.a. kommunens Driftsgård om pleje af naturen i vejkanterne. Vi har fundet frem til, at en tidlig slåning i fuld bredde er gavnlig. Derfor er vi glade for, at Furesø Kommune med planen vil sætte endnu mere fokus på at få plejet vejkanterne til gavn for blomstring og insekterne, siger Anna Bodil Hald, formand Værløse Naturgruppe.

Arbejdet med at øge naturindholdet i kommunen vil i første omgang fokusere på de kommunale arealer. Men med tiden kan ideerne også komme i spil på privatejede arealer i et samarbejde med erhvervslivet, boligforeningerne og de private haveejere.

Udover generelle anbefalinger, indeholder rapporten seks konkrete projektideer til at skabe nye naturområder med plads til mange forskellige arter. Ideerne er dog endnu ikke finansieret. Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling vil i løbet af den kommende tid prioritere indsatserne på baggrund af en nærmere drøftelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

--- Default template here