29. februar 2024

Foto: Hærens Operative Kommando

Regeringen lægger op til investeringer i luftværn og styrkelse af rekruttering og fastholdelse i sit udspil til første delaftale under forsvarsforliget 2024-2044.

-Vi står foran en historisk styrkelse af dansk forsvar. En fuldstændig afgørende del af det arbejde bliver en styrket rekruttering, fastholdelse og uddannelse af Forsvarets medarbejdere. Derfor lægger regeringen op til en række konkrete initiativer, der skal sikre, at vi har de rigtige medarbejdere og i tilstrækkeligt antal til fremtidens forsvar. Det er helt afgørende, at vi får opbygget den robusthed i organisationen, inden vi kan geare op som ønsket med mange nye materielanskaffelser, siger forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

For at styrke rekruttering og fastholdelse forelsår regeringen blandt andetuddannelse af ufaglært personal fra konstabel- og sergentgruppen, der kan ansættes som militære lærlinge med løn. Et styrket bemandingssystem med mere målrettet strategisk styring af personelressourcer. Mobilitetsfremmende tiltag som fx kompensation for fleksibilitet hos medarbejdere og nedbringelse af den anvendte tid på administration, transport mm. for Hjemmeværnets frivillige til fordel for løsning af operative opgaver.

Regeringen lægger i delaftalen desuden op til investeringer i militære kapaciteter for ca. 6,5 mia. kr., hvor meget kortrækkende luftværn til Hærens brigade er blandt de centrale initiativer. Luftværnsenheder til brigaden skal sikre bedre beskyttelse af en enhederne mod lufttrusler.

Der lægges også op til investeringer i nærluftforsvars­missiler og torpedoer til Søværnet. Nærluftforsvarsmissiler er det primære virkemiddel mod indkomne missiler og fjendtlige droner og indgår typisk i et samlet luftforsvarssystem, mens torpedoer er den mest effektive måde at bekæmpe ubåde på.

-Med initiativerne går vi nu i gang med at udmønte de midler, som regeringen sammen med Folketingets partier har afsat til at styrke dansk forsvar. Luftforsvar til Søværnet og Hæren skal bidrage til en højere grad af efterlevelse af udvalgte NATO-styrkemål. Det er vigtige første skridt i det forsvarsforlig, der skal ruste Forsvaret til fremtiden, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

I alt foreslår regeringen, at der afsættes ca. 13 mia. kroner til udmøntning af første delaftale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.