9. juni 2023

Mogens Hendriksen Politidirektør Nordsjællands Politi, Sofia Osmani Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune og Britt Wendelboe Programansvarlig i Bo trygt med underskrevet partnerskabserklæring. Foto: Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har indledt et partnerskab med Bo trygt og Nordsjællands Politi for at reducere antallet af indbrud og gøre det mere trygt, at bo i kommunen.

Partnerskabet har til formål at reducere antallet af indbrud, styrke nabofællesskabet og dermed øge trygheden blandt kommunens borgere. Der findes i dag 13 andre kommune-partnerskaber og erfaringen er, at kommuner, politi og Bo trygt gør hinanden bedre ved at tage fælles ansvar.

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, siger: ”I Lyngby-Taarbæk Kommune er trygheden generelt høj og indbrudsraten har gennem de sidste 5 år været faldende. Alligevel er der altid indsatser, der kan gøre det endnu mere trygt og sikket at være boligejer. Den fokuserede lokale indsats med inddragelse af civilsamfundet som også ligger i partnerskabet kan noget særligt, når det gælder indbrudsforebyggelse og tryghed”.

Flere opmærksomme øjne på vejene

Som partnerskabskommune har man adgang til fælles kampagner og materialer samt mulighed for uddannelse af nogle af de medarbejdere der bevæger sig rund i kommunen fx hjemmeplejen, opsøgende medarbejdere, medarbejdere fra vej- og parkafdelinger m.fl. som har et potentiale i forhold til at være ’beskyttende øjne” i lokalområderne.

En indbrudstyvs frygt er at blive set. Risikoen for at kunne beskrives i detaljer og genkendes er stor. Opmærksomme øjne er et redskab, der har vist sig effektiv i kampen mod indbrudstyvene – om det er fra kommunale medarbejdere eller naboer.

Nabohjælp virker

En række undersøgelser peger på, at mange danske hjem ikke er sikret godt nok mod indbrud. Det gælder både den direkte sikring med indbrudssikring af døre og vinduer, sætte lys op uden for og så brugen af frivillige netværk som Nabohjælp.

Derfor er det vigtigt at inddrage lokalområderne og aktivere boligejerne. Indbrudstyve holder nemlig øje med tegn på liv i boligerne og nabolaget, og Nabohjælp et stærkt våben i kampen mod indbrudstyvene.

Britt Wendelboe, Programansvarlig i Bo trygt siger: ”Flere undersøgelser peger på, at godt naboskab øger trygheden og Nabohjælp gør en stor forskel i bekæmpelsen af uønskede gæster. Eksempler på nabohjælpsgerninger er at hjælpe sin bortrejste nabo med at slå græsset, fylde skraldespanden, parkere sin bil i indkørslen eller tømme postkassen. Undersøgelserne viser ligeledes, at danskere, som er tilmeldt Nabohjælp, i højere grad er aktive nabohjælpere end dem, som ikke er tilmeldt ordningen”.

Målsætninger

Aftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Bo trygt og Nordsjællands Politi indebærer, at parterne forpligter sigt til at øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet over en femårig periode. Det skal ske ved at nedbringe antallet af indbrud med to-tredjedele, så antallet af indbrud reduceres til 120 indbrud om året.

Samtidig forpligter parterne sig til at styrke nabofællesskabet ved at øge antallet af aktive nabohjælpere med mindst 1.270, hvilket svarer til at mere end 50 pct. af husstandene – i villa- og rækkehusområderne – er omfattet af ordningen. Og samtidig ved at understøtte et netværk af Nabovenner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.