26. marts 2023

Hele landet: Dansk Epilepsiforening får for øjeblikket ugentlige henvendelser fra lastbilchauffører, der får besked om at deres kørekort til lastbil ikke længere kan fornyes, selvom de altid har kørt uden problemer.

– Det er en besked, der reelt er fyreseddel for mange af de berørte. Og ingen af de, som hidtil har kontaktet foreningen, har fået nogen former for sammenhængende vejledning af myndighederne, fortæller Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.

Baggrunden er, at vi 1. januar 2012 fik der en række ændringer i regelsættet som vedrører de helbredsmæssige mindstekrav man stiller til personer med epilepsi i forbindelse med sager om udstedelse og fornyelse af kørekort. Reglerne er kommet på baggrund af at Danmark implementerer nogle EU-direktiver i dansk lovgivning.

Det nye regelsæt rammer især lastbilchauffører med gruppe 2-kørekort – det der populært kaldes stort kørekort. Fremover skal man både anfaldsfri og medicinfri i 10 år, for at få lov at køre lastbil. Det gør det stort set umuligt at erhverve gruppe 2-kørekort, hvis man er i behandling for epilepsi, og de, der har gruppe 2-kørekort i dag, mister det.

Reglerne for hvornår man må køre når man har epilepsi, har altid været stramme – og især for gruppe 2-kørekort. Men indtil 1. januar i år, kunne man godt få lov at køre lastbil, hvis man ikke havde nogle problemer med epilepsien og man i øvrigt overholdt behandlingen til punkt og prikke. Kørekortet til lastbil gjaldt dengang for et år ad gangen, hvorefter politiet med Sundhedsstyrelsens faglige assistance på ny vurderede hvorvidt det var forsvarligt at fortsætte lastbilkørslen.

– Jeg går ud fra at målet med de strammere kørekortregler har været at skabe større trafiksikkerhed. Men det ved vi reelt ikke om de gør. Det har næppe været målet, at skabe arbejdsløshed for den enkelte, men det er desværre den eneste tydelige effekt af reglerne lige nu, udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.

Dansk Epilepsiforening mener derfor at der er brug for tre indsatser:

– Dels skal myndighederne forpligtes på at sikre en målrettet og sammenhængende rådgivning af de berørte; i ganske særlig grad de som risikerer at miste deres arbejde.

– Dels skal myndighederne forpligtes til en øget og målrettet informationsindsats;

– Dels skal der etableres et landsdækkende system som systematisk kan afdække reglernes indflydelse på trafiksikkerheden; herunder også være med til at kvalitetssikre rådgivningen af patienter, læger og andre relevante instanser .

– Trafiksikkerhed er helt afgørende for alle; også medlemmer af Dansk Epilepsiforening. Man må aldrig køre, hvis man kan være til fare for sig selv eller andre i trafikken – uanset om det skyldes alkohol, mobiltelefoni eller anfaldsrisiko. Så Dansk Epilepsiforening støtter de intentioner, der ligger bag reglerne for epilepsi og kørekort. Men vi forstår ikke, hvorfor man indfører regler uden samtidig at måle på, om de virker, slutter Lone Nørager Kristensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.