26. februar 2024

Foto: Facebook - Familia BGP LTF Copenhagen

Foto: Facebook – Familia BGP LTF Copenhagen
I dag faldt der dom i Københavns Byret sagen om forbud mod banden Loyal To Familia – LTF, der har været forbudt siden 4. september 2018, hvor Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod grupperingen.

Som grundloven kræver, indbragte Københavns Politi sagen for Københavns Byret med påstand om, at det foreløbige forbud kendtes lovligt og, at foreningen skulle opløses ved dom.

Københavns Byret har nu afsagt dom og givet anklagemyndigheden medhold i, at LTF er en forening, der i strid med grundlovens § 78 anvender vold og strafbare midler til at nå sit mål. Byretten har også fastslået, at det foreløbige forbud med LTF er lovligt.

– Det er en principiel og historisk dom i kampen mod kriminelle bander og organiseret kriminalitet. Vi har i dag fået byrettens ord for, at LTF er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål, og det er vi meget tilfredse med. Samtidig har byretten godkendt, at det var nødvendigt at hensyn til borgernes sikkerhed og den offentlige orden at nedlægge et foreløbigt forbud mod LTF allerede den 4. september 2018, siger chefanklager ved Københavns Politi, Ida Sørensen.

Forbudssagen mod LTF blev indledt ved Københavns Byret den 6. februar sidste år. Den har strakt sig over 27 retsdage, der er ført 59 vidner fra anklagemyndighedens side, og sagen har omfattet mere end 13.000 rapportsider. Anklagerne har i sagen gennemgået flere end 30 tidligere straffedomme mod medlemmer af LTF, der sammenlagt har ført til 109 domfældelser og 344 års fængsel.

LTFs forsvarer, Michael Juul Eriksen, ankede dommen på stedet. Dermed skal dommen behandles i Østre Landsret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.