26. marts 2023

Billede af <a href="https://pixabay.com/da/users/PIRO4D-2707530/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4930250">PIRO4D</a> fra <a href="https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4930250">Pixabay</a>

Hørsholm Kommune lukker ned på grund af et for høj incidentstal for Covid-19.

Hørsholm Kommune lukker ned på grund af et for høj incidentstal for Covid-19.

Tallet ligger på 270, og en automatisk nedlukning træder i kraft ved testkorrigeret incidenstal over 250.

Det betyder, at grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Dagtilbud er undtaget fra nedlukningen, men følger nogle særlige retningslinjer, hvor der opdeles i faste, mindre grupper mv. Det betyder også, at lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkes. Dette omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område.

Derudover får den automatiske nedlukning også konsekvenser for handel og services. Erhvervsministeriet bedt Epidemikommissionen om at vurdere en midlertidig nedlukning af erhvervslivet i Hørsholm Kommune fra søndag den 9. maj. Nedlukningen ophæves, når kommunen syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede.

Det vil altså betyde, at bl.a. udvalgsvarebutikker, serveringssteder, indkøbscentre, liberale serviceerhverv (herunder frisører) og køreskoer skal holde lukket, og private arbejdsgivere vil blive opfordret til at lade medarbejderne arbejde hjemmefra så vidt det er muligt.

Borgmester Morten Slotved kalder situationen alvorlig og opfordrer Hørsholm til at stå sammen om at bryde smittekæden:

-Hørsholms smitteudbrud overskygger desværre den glædelige nyhed om, at samfundet igen åbner. Vi står i en kritisk situation, hvor vi er tvunget til at lukke ned. Vi samarbejder med alle relevante myndigheder, og vi må komme igennem det her med samfundssind. Vi skal lade os teste og overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kommer vi hurtigt tilbage på sporet igen.

Hørsholm Kommune sender også brev direkte til borgerne om situationen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.