20. juni 2024

Nu bliver det lettere at gennemskue, hvor og hvordan man må skilte i Lolland Kommune efter kommunen for nyligt har vedtaget et administrationsgrundlag for skiltning med klare retningslinjer for alle. Administrationsgrundlaget skal være med til at sikre kvaliteten af skiltningen i kommunen og dermed også Lollands visuelle fremtoning.

– Vi har alle en interesse i, at skiltene i kommunen er lette at forstå, og at de harmonerer med omgivelserne. Uanset, om det er reklame eller information, kan gode skilte være med til at gøre vores område mere attraktivt og aktivt til glæde for både borgere, turister og erhvervsliv. For at højne kvaliteten af skiltningen i kommunen er der behov for klare og ensartede regler på området. Derfor har vi nu udarbejdet et administrationsgrundlag, der skal gøre det nemt at finde ud af, hvad der gælder i Lolland Kommune og sikre, at alle ansøgninger om at sætte skilte op bliver vurderet på samme grundlag, siger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Henrik Høegh.

Administrationsgrundlaget gælder alle, både private og erhvervsaktører, der ønsker at sætte et skilt op. Det består af en række generelle retningslinjer for opsætning af skilte i Lolland Kommune. Reglerne er baseret på byggeloven, planloven, vejloven, bygningsfredningsloven og naturbeskyttelsesloven. Derudover bliver der i de konkrete vurderinger taget hensyn til lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter.

Foruden de generelle retningslinjer består administrationsgrundlaget af områdeinddelte afsnit, fordi der er forskellige bestemmelser for skiltning afhængigt af, hvor i kommunen skiltet skal placeres. Her er der mulighed for at læse om, hvad der særligt gælder for kommunens bymidter, bydelscenter, lokalcentre, boligområder, erhvervsområder og landsbyer.

Med administrationsgrundlagets retningslinjer vil der fremover blive mulighed for at sætte nogle mindre skilte op uden forudgående tilladelse, oplyser kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.