5. marts 2024
white and brown rv trailer near green trees

Arkivfoto: Jeff Stapleton / Pexels.com

Manglende sikkerhed i elinstallationerne har fået Sikkerhedsstyrelsen til at give påbud til flere danske campingpladser.

Sidste år kontrollerede Sikkerhedsstyrelsen elinstallationer på 100 danske campingpladser, og på 87 af pladserne er der fundet fejl og mangler. 58 campingpladser har fået vejledning om at rette op på fejl, mens der er givet påbud om at bringe forholdene i orden på 29 campingpladser.

-Vi giver påbud, når der er tale om forhold, hvor nogen kan blive udsat for fare. Det kan for eksempel være, hvis isoleringen på kabler er ødelagt eller hvis der mangler kapsling på eltavlen, så der er risiko for at komme for tæt på spændingsførende dele, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

I løbet af en campingsæson kommer rigtig mange mennesker i berøring med elinstallationerne på en campingplads. Samtidig er det installationer, der ofte bliver udsat for hård behandling fra vind og vejr og skiftende brugere. Derfor er det afgørende af hensyn til sikkerheden, at installationerne er i orden og løbende bliver vedligeholdt.

Eltavler med skader

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen var et generelt problem på de kontrollerede campingpladser eltavlernes tilstand. Mere end halvdelen af de kontrollerede eltavler havde fejl eller skader, og dermed var der ikke tilstrækkelig god beskyttelse mod at komme i kontakt med spændingsførende dele.

-På en campingplads færdes der mange mennesker, og det kan nogle gange betyde en hårdhændet behandling, også for eltavlerne. Men hvis der er revner eller huller i tavlekapslingen, er der risiko for at få fingrene ind på steder, hvor det kan være farligt. Og det er en ekstra risiko på steder som en campingplads, hvor der er rigtigt mange små og store gæster, siger Evy Boe Madsen.

Manglende jordforbindelse til fastmonteret eludstyr som eksempelvis køleskabe og komfurer var også et problem mange steder. På hver femte af de kontrollerede campingpladser var der en eller flere brugsgenstande, der ikke havde korrekt jordforbindelse.

-En stor del af de elprodukter, vi får leveret i dag, har stikpropper, der ikke passer til typiske danske stikkontakter, hvor jordforbindelsen etableres gennem det tredje ben på stikproppen. Men man kan let etablere en jordforbindelse. Det kræver blot, at man anskaffer en adapter, som får for eksempel et såkaldt Schukostik til at passe i en dansk stikkontakt. Men det er desværre noget, som mange glemmer, siger Evy Boe Madsen.

Tjek fejlstrømsafbryderen

RCD’en (fejlstrømsafbryderen) i eltavlen er et tredje område, hvor kontrolbesøgene har afsløret mangler. 65 steder blev RCD’erne afprøvet, og hver femte gang fungerede den ikke, som den var tiltænkt.

-RCD’en skal afbryde strømmen, hvis der er fejl i den elektriske installation eller på elektrisk materiel. Sker det ikke, er der risiko for at få stød, og derfor er det et krav, at der skal være installeret virksomme RCD’er både i private og erhvervsinstallationer. Det er også en god ide at teste sin RCD jævnligt, gerne et par gange om året, siger Evy Boe Madsen.

Hun understreger, at de problemer, der er konstateret i elinstallationerne på campingpladser, ikke kun er et problem i campingsektoren.

-Manglende jordforbindelse, beskadigede eltavler og RCD’er, der ikke fungerer, ser vi mange steder. Men det er ikke nok, at elinstallationen fungerer. Den skal også tjekkes og vedligeholdes for at undgå, at den svigter eller er årsag til ulykker, siger hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.