16. juni 2024

Ophavsret på Netavisen Sjælland

Indholdet på www.netavisen-sjaelland.dk herefter blot Netavisen Sjælland er beskyttet af lov om ophavsret. Herunder kan du læse mere om hvad du må og ikke må med indholdet på siden.

Kopiering m.v.
Fotografier, videoklip, grafik, artikler og andet materiale på Netavisen Sjælland stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt, at udskrive enkelte kopier til eget privat brug.
Det er også tilladt at lave en kopi i digital form, såfremt det udelukkende sker til eget personlige brug, jævnfør ophavsretslovens § 12.

Det er ikke tilladt for virksomheder uden forudgående aftale, at udskrive eller kopiere artikler m.v. fra Netavisen Sjælland f.eks. til omdeling i virksomheden.

Køb af fotografier, videoklip m.m.
Det er muligt at købe fotografier, videoklip, artikler m.v. både til privatbrug og erhvervsmæssigbrug.

Information vedrørende køb af artikler, fotografier, videoklip etc. kan fås ved at skrive til redaktionen@netavisen-sjaelland.dk

Deling og brug og links og RSS-feeds
Det er tilladt at linke til forsiden af Netavisen Sjælland eller til en specifik artikel, som du f.eks. omtaler på en blog eller i en e-mail. Det er ikke tilladt at indlejre artiklen f.eks. gennem framing eller på anden måde.

Omtaler du en artikel på Netavisen Sjælland på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du linker til artiklen.

Vi tillader ikke systematisk, gentagen og automatisk brug af links direkte til artikler og indhold på Netavisen Sjælland (dybe links) uden forudgående aftale.

Vi stiller delefunktion på artikler til rådighed for privat brug. Du er velkommen til at dele en artikel på f.eks. Facebook eller Twitter ved hjælp af delefunktionen.

Vi stiller vores RSS-feed til rådighed for enkeltpersoners private brug, således at det kan bruges i en RSS reader på PC, smartphone etc.

Vi accepterer ikke, at vores RSS-feed indgår i f.eks. nyhedsoversigter, som gøres tilgængelige for andre, f.eks. på website eller intranet. Det gælder hvad enten der er tale betalingstjeneste eller den stilles gratis til rådighed.

Ønsker man at benytte Netavisen Sjælland RSS-feed på anden måde end privat brug som privatperson, skal man kontakte os før brug.

Overtrædelser medfører krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.