25. juli 2024

Vestsjælland: Seks vestsjællandske Kommuner vil sammen med DI Vestsjælland løfte uddannelsesniveauet og skabe flere arbejdspladser.

På et møde i torsdags i sidste uge mellem DI Vestsjællands formand og borgmestre og kommunaldirektører fra Odsherred, Slagelse, Ringsted, Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommuner. blev man enige om, at der er behov for at arbejde sammen og på tværs af kommunegrænser for mere uddannelse til borgerne og bedre forhold for Vestsjællands virksomheder, så der kan blive skabt nye arbejdspladser.

De seks kommuner og DI Vestsjælland samarbejder om visionen ”Bestsjælland”. Og blev på mødet enige om i første omgang at gøre en særlig indsats på uddannelsesområdet. Der blev nedsat en projektgruppe med udvalgte embedsmænd fra kommunerne og repræsentanter for DI Vestsjælland, som blandt andet skal afdække, hvordan man konkret kan sætte ind for at løfte uddannelsesniveauet på tværs af kommunegrænserne og lære af hinandens succes.

Det gælder ikke mindst de unge, der halter bagefter uddannelsesmæssigt. Det er løsninger for de lærlinge og elever, der mangler en praktikplads. Men der skal også arbejdes med uddannelse til medarbejdere i regionens virksomheder og kommuner.

I Slagelse Kommune har man f.eks. gennemført et uddannelsesprogram for mange medarbejdere, som giver fokus på serviceorienteret dialog sammen med hurtig og effektiv sagsbehandling. For virksomhederne kan en hurtig og kompetent sagsbehandling være afgørende for, om en ordre kommer i hus eller ej. Og målet er, at kommunerne i “Bestsjælland”-samarbejdet på den måde vil inspirere og lære af hinanden.

I både kommunerne og DI Vestsjælland mener man, at samarbejdet kan gøre en forskel. Når de store årgange går på pension om få år, vil virksomhederne mangle arbejdskraft. Begge parter har derfor en fælles interesse i at sikre, at de kommende medarbejdere også har de kvalifikationer, der er brug for i fremtiden. Det er forudsætningen for at bevare og skabe arbejdspladser i Vestsjælland. Mødet torsdag var et vigtigt skridt på vejen.

Både kommuner og DI Vestsjælland ser frem til arbejdet med de konkrete projekter. Til næste år mødes borgmestre, kommunaldirektører og DI Vestsjællands formand igen for at evaluere resultaterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.