16. juni 2024
gray car with queen elizabeth photo window visor poster

Arkivfoto: Jens Mahnke / <a href="https://www.pexels.com/photo/gray-car-with-queen-elizabeth-photo-window-visor-poster-776122/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

København Kommune har valgt at nedlægge 432 ud af byens 882 p-automater og i stedet erstatte dem med informationsskilte.

Baggrunden for beslutningen er, at stadigt færre benytter sig af automaterne, når der skal betales for parkering, og derfor er der penge at spare på driften af automaterne ved at nedlægge en del af dem. Således udgjorde andelen af betalinger i p-automaterne i december 3,6 pct. af det samlede antal transaktioner.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at beslutningen vil spare kommunen for over 2,5 mio. kr. årligt.

Det er planen, at automaterne skal nedlægges i de områder, hvor der foretages færrest køb ved, i områder, hvor der i forvejen er mange automater. Det betyder fx, at der i gul zone nedlægges få automater, da der her i forvejen er langt mellem dem.

Omvendt vil der blandt andet i flere af brokvartererne og på Amager blive nedlagt en større del af de nuværende automater.

Brug app eller ring til betalingslinje
I stedet for at betale for parkeringen i p-automaten, så kan man betale via app på sin smartphone, hvilket flere og flere allerede gør.

Han man ikke mulighed for at betale via app, så har kommune oprettet en telefonlinje på telefon 33 66 18 18, hvor bilister kan få håndteret betalingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen starter arbejdet med at nedlægge betalingsautomater på Amager. Siden fortsætter arbejdet på Christianshavn, Vesterbro, Indre Nørrebro, Indre By, Valby og Ydre Nørrebro.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.