21. juni 2024

Furesø Rådhus. Foto: Furesø Kommune.

Furesø Kommunes økonomiudvalg drøftede på sit møde onsdag en række initiativer, som skal sikre balance i budgettet i 2023. Baggrunden er stigende udgifter på energi, hjemmepleje og handicapområdet, som kommunen ikke bliver kompenseret for. Der bliver nu lavet en plan for, hvordan den svære økonomiske situation skal håndteres.

Som med andre kommuner i Danmark er den økonomiske situation alvorlig i Furesø Kommune, blandt andet på grund af høje fjernvarmeudgifter og stigende udgifter til ældre og specialområdet.

-I efteråret vedtog vi et stramt budget, der både krævede serviceforringelser og afskedigelser. Samtidig måtte vi indføre udgiftsstop og varme mindre op end sædvanligt for at holde udgifterne nede. Som tiderne er nu, ser vi ind i en række udgiftsstigninger og et stort pres på den kommunale økonomi. Det kalder på handling nu – tidligt på året, så vi så tidligt som muligt får bremset op, og så vi kan overholde budgettet, fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Første indsats bliver at fastholde opvarmning af kommunale bygninger til max 19 grader i hele 2023. Derudover opfordres kommunens enheder til at være tilbageholdende med at bruge penge samt at være tilbageholdende med at besætte ledige stillinger.

Jesper Larsen (V), næstformand i Økonomiudvalget, tilføjer, at selv om budgettet ikke bliver genåbnet, som det sker i andre kommuner, så har fagudvalgene nu en vigtig opgave:

-Vi var fælles om at vedtage et budget i efteråret – nu skal vi være fælles om at finde og drøfte yderligere tiltag, som kan reducere udgifterne. Det bliver svært, men kun på den måde kan vi få lagt en god plan for at holde budgetterne, sikre balance i økonomien og tryghed for borgerne i 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.