20. juni 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/com77380/">com77380</a> / Pixabay

Der er konstateret forhøjede niveauer af bly i en drikkevandsprøve udtaget på Egedal Kommunes Sundhedscenter. 
Arkivfoto: com77380 / Pixabay

Der er konstateret forhøjede niveauer af bly i en drikkevandsprøve udtaget på Egedal Kommunes Sundhedscenter. 

Ved undersøgelse af utætheder omkring enkelte vandrør på rådhuset, har Egedal Kommune fået lavet analyser af drikkevandet, der viser en overskridelse af grænseværdien for indhold af bly med ca. 7 gange over den tilladte grænseværdi på 5 mikrogram pr. liter. på prøvetagningsstedet i Sundhedscenterets døgnpladser.

Grænseværdierne er overholdt på de øvrige målesteder, det vil sige, at der ikke er tegn på forurening af vandet øvrige steder på rådhuset.  Ligesom Plejecentret Egeparken  ikke er berørt.

Det er en lokal forurening af vandet, som skyldes vandrørene i centret – og påvirker dermed ikke resten af kommunen.

Kommunaldirektør Christine Brochdorf oplyser, at man torsdag kontaktede Styrelsen for Patientsikkerhed og her fik besked på, at vandet i Sundhedscentret ikke må drikkes eller bruges til tandbørstning m.m.

Herefter har man iværksat en række foranstaltninger, så beboere og personale ikke risikerer at blive udsat for blyholdigt vand. Bl.a. har man sat skilte op om, at vandet ikke må drikkes, vandhanerne på stuerne/tekøkkener på døgnpladserne er lukket og der er sørget for forsyninger med drikkevand.

Kommunen venter nu på at høre nærmere fra Styrelsen for patientsikkerhed om, hvilke anbefalinger de vil give i forhold til medarbejdere og borgere der kan havde været udsat for den forhøjede værdi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.