Guldborgsund: 9 mio. kr. til indsats for udsatte unge
I de næste to år får Guldborgsund Kommune nu mulighed for, at styrke indsatsen over for anbragte eller tidligere anbragte unge, som er én af kommunens mest sårbare grupper.

Politisk er der et ønske om, at skabe de bedste rammer for at tidligere anbragte unge får en god overgang til voksenlivet ved at tilbyde dem såkaldt efterværn, når de fylder 17,5 år. Guldborgsund Kommune er kommet rigtig langt ved at afprøve nye løsninger, som har vist at have en positiv effekt på de unges liv som selvstændige voksne. En målrettet strategi med skræddersyede løsninger for den enkelte unge er forsøgsvist afprøvet med gode resultater og det er netop den indsats, der nu skal styrkes.

Derfor har Guldborgsund Kommune indsendt en ansøgning til Socialstyrelsen, som netop har bevilliget 9 mio. kr. fra SATS-puljen til projektet ”Efterværn der virker for alle”, som skal udmøntes i et partnerskab med Socialstyrelsen. Konkret skal indsatsen bruges til at styrke overgangen fra barn til voksen for de udsatte unge, der er tilknyttet efterværn og at indsatsen kan udvikles og afprøves over for en større målgruppe.

Efterværn er en indsats rettet mod udsatte unge mellem 18-22 år, som har til formål at sikre en varig fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse og en generel trivsel.

– Det er en fantastisk god nyhed! Nu har vi mulighed for yderligere at styrke indsatsen over for den allermest sårbare gruppe unge, som har brug for en ekstra hånd. Det er præcis her vi kan gøre en stor forskel og give de unge styrke til at komme i gang med uddannelse, få egen bolig og job udtaler formand for kommunens Beskæftigelsesudvalg Ole K. Larsen og fortsætter:

– Vi vil gerne have alle med og styrke alle til at mestre egen tilværelse, og det har vi nu fået ekstra midler til at komme i mål med, så det er bare glædeligt.

Projektet ”Efterværn der virker for alle” vil udvide de konkrete aktiviteter i efterværn, så indsatsen omkring de unges sociale kompetencer og opbygningen af netværk styrkes. Projektet har et særligt fokus på senmodne eller ensomme unge.

Projektet skal ligeledes via aktiviteter og metoder fokusere på at gøre de unge mere robuste, da den psykiske trivsel er en vigtig forudsætning for at kunne begå sig i samfundet generelt.

Projektet går i gang allerede fra næste uge og afsluttes med udgangen af 2020.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.