Større patienttilfredshed i Region Hovedstadens akutmodtagelser
Det er blevet bedre at være patient i akutmodtagelser og akutklinikker i Region Hovedstaden. For anden gang er en større patienttilfredshedsundersøgelse blevet gennemført på akutområdet og den viser fremgang på flere parametre.

Når du som patient ankommer til Herlev Hospitals akutmodtagelse, vil du udover det sædvanlige personale også blive mødt af en særlig ’spot-sygeplejerske’. Spot-sygeplejersken har blandt andet har fokus på patienter med smerter, ligesom han eller hun også har en vigtig funktion i kraft af sin synlighed og overblik. Sygeplejersken sørger for, at ventetiden på akutmodtagelsen bliver så nem og tryg som mulig. Initiativet på Herlev er blot ét eksempel på tiltag, som Region Hovedstaden har iværksat siden de fem regioner første gang gennemførte en patienttilfredshedsundersøgelse på akutområdet i 2014.

– Jeg er glad for, at vi har rykket os fremad. Da vi gennemførte undersøgelsen første gang i 2014 lærte vi en masse om, hvor patienter og borgere oplever problemer, når de kommer med akutte problemer. Det har givet os et vigtigt redskab til en fokuseret indsats, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Skilte, adspredelse og forplejning
Den nye undersøgelse viser, at især skiltningen er blevet bedre, men også muligheden for adspredelse og forplejning i venteværelset viser fremgang. Generelt er 64 % af patienterne i akutmodtagelserne og 73 % af patienterne i akutklinikkerne ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ tilfredse med deres besøg. Ingen steder er tilfredsheden på regionsniveau gået tilbage, men undersøgelsen viser dog også, at der på en del områder endnu ikke er fremgang at spore i forhold til sidste måling.

– Det skal være en tryg oplevelse at komme ind på en akutmodtagelse eller akutklinik. Derfor er det vigtigt, at vi lytter til de mennesker, der bliver behandlet og deres familier og tager deres erfaringer med os. Når det er sagt, så er vi ikke i mål endnu, men vi har sat gang i flere tiltag, som støt vil gøre det bedre at komme på vores akutmodtagelser og akutklinikker, siger Sophie Hæstorp Andersen.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.