Region Hovedstaden smeder unge og virksomheder sammen
2.500 nye praktikpladser til unge fra erhvervsuddannelserne. Det var målet, da Region Hovedstaden i 2012 indledte et samarbejde med erhvervsskolerne, og det er nu nået. Næste mål er en praktikpladsgaranti for alle regionens erhvervsskoleelever.

Når unge vil være anlægsgartner, industrioperatør eller ernæringsassistent, så skal der mere til end skoleundervisning. De skal have hænderne i jorden, på maskinen eller i gryden. Der har desværre længe været mangel på de vigtige praktikpladser, men en indsats fra Region Hovedstaden har været yderst frugtbart og skabt 2.500 nye praktikpladser. Den særlige praktikpladsenhed i Region Hovedstaden har i samarbejde med erhvervsskolerne skabt øget koordination og systematisering af det praktikpladssøgende arbejde overfor virksomhederne, og det har givet pote.

– Jeg er glad for, at vi lykkedes med at skabe så mange nye praktikpladser. Det er kun sund fornuft og rettidig omhu at hjælpe de unge med at finde en praktikplads, så de kan færdiggøre deres uddannelse. For vi får brug for unge med en erhvervsuddannelse i fremtiden, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Stadig masser af potentiale
Der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for flere praktikpladser i virksomhederne i hovedstadsregionen. Faktisk viser opgørelser, at hovedstadsregionen tegner sig for mere end en tredjedel af det samlede praktikpladspotentiale i Danmark. Region Hovedstaden arbejder for at oprette en regional praktikpladsgaranti, så alle unge på erhvervsuddannelserne får en praktikplads, og så virksomhederne sikres adgang til den nødvendige faglærte arbejdskraft, der er behov for.

Mangler kvalificeret faglært arbejdskraft allerede nu
Allerede i dag oplever regionens virksomheder udfordringer med at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft. Der er behov for en regulær rekrutteringsindsats af unge til erhvervsuddannelserne, hvis flaskehalse skal undgås. Efterspørgslen efter faglærte på de store infrastrukturprojekter vil toppe i 2016-20 bl.a. pga. region Hovedstadens egne hospitalsbyggerier og letbane. I 2020 vil der mangle omkring 8.000 faglærte alene i hovedstadsregionen – det gælder indenfor en bred vifte af erhvervsuddannelser, som f.eks. industri, kontor, bygge- og anlæg og transportområdet.

-Derfor er det afgørende, at vi fortsætter arbejdet med at sikre praktikpladser, så virksomhederne i fremtiden kan få de medarbejdere, de har brug for. Ellers risikerer vi en voksende årgang af unge uden uddannelse og en stopper for væksten med tab af arbejdspladser til følge, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

En indgang for alle
Den regionale praktikpladsenhed fortsætter med en fornyet ambition om 1.200 nye praktikpladser årligt. En helt central opgave er at tilbyde én indgang for såvel virksomheder, elever og skoler, hvor de, der mangler en praktikplads, matches med virksomhedernes behov for arbejdskraft. Et ambitiøst mål, som vil blive fulgt op af regionale rekrutteringsindsatser for at få flere unge til at søge ind på de erhvervsuddannelser, hvor virksomhederne efterspørger faglært arbejdskraft.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.