Forbrugerombudsmanden politianmelder datingtjeneste
Firmaet Single.dk ApS har efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vildledt forbrugerne i markedsføringen af et guldmedlemskab til datingsiden single.dk. Forbrugerombudsmanden politianmelder derfor selskabet bag hjemmesiden.

I en annonce på forsiden af single.dk blev forbrugerne lovet fuld adgang til datingsitet i syv dage for 19 kroner. ”Ingen binding” stod der i annoncen. Annoncen ledte hen på en betalingsside med yderligere oplysninger om tilbuddet.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at Single.dk’s markedsføring var vildledende, fordi:

Annoncen på forsiden af single.dk gav forbrugerne det urigtige indtryk, at tilbuddet vedrørte et prøvemedlemskab, der stoppede efter syv dage. Ved at acceptere tilbuddet indgik forbrugeren imidlertid en løbende abonnementsaftale til 45 kr. pr. uge efter de første syv dage, hvilket ikke fremgik af annoncen på forsiden med alene af betalingssiden.
På den efterfølgende betalingsside fremgik det, at der ”ingen binding” var, og at forbrugerne kunne opsige medlemskabet ”når som helst.” Det var dog ikke korrekt, da medlemsskabet efter syv dage havde 10-ugers bindingsperioder.
Single.dk har ændret sin markedsføring, efter Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen. Forbrugerombudsmanden har dog på grund af politianmeldelsen ikke godkendt den ændrede markedsføring. Forbrugerombudsmanden har i øvrigt henledt selskabets opmærksomhed på, at den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft den 13. juni 2014, og at der i loven findes en række nye regler for markedsføring af abonnementsaftaler. Læs om de nye regler her.

– Jeg får mange klager over datingtjenester. Typisk handler sagerne om, at det ikke fremgår tydeligt, at forbrugerne binder sig til et løbende abonnement. Sagen mod Single.dk er et godt eksempel på det, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Markedsføringslovens forbud mod vildledning
Ifølge markedsføringslovens § 3 må en erhvervsdrivende ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer.

Det anses som en vildledende udeladelse, hvis væsentlige oplysninger skjules eller præsenteres på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller i øvrigt uhensigtsmæssig måde.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.