23 mio til Herlufsholm
Den A.P.Møllerske Støttefond har doneret 23 mio. kr. til Herlufsholm Skole til hjælp til renovering af stueetagen af skolens fredede bygning, Skolebygningen. De resterende godt 10 mio. kr. til det godt 33 mio. kr. store projekt stiller Herlufsholm Skole selv med

Skolebygningen er fra 1743 og skal totalrenoveres, men med fastholdelse af bygningens særpræg. Nogle af hovedopgaverne for den omfattende renovering er at bringe lokalerne, som anvendes til undervisning up-to-date mht lys, akustik og ikke mindst ventilation.

Oprindelig blev Skolebygningen, det der i dag på det særprægede herlovianske sprog hedder ”Skygningen”, opført som en lade i forindelse med den avlsgård, der var tilknyttet Herlufsholm, men fra og med 1850’erne blev der tilført nye etager, som blev indrettet til elevværelser (humre) og lærerboliger, hvilket de stadig fungerer som.

Skolen forventer byggestart omkring jul 2014, og med en byggetid på knapt et år står den omfattende renovering ikke klar til skolens 450 års jubilæum den 23.maj 2015.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.