Furesø: Alle partier er med i den endelige konstitueringsaftale

Alle partier i Furesø står bag konstitueringsaftalen, der sætter retningen for kommunens udvikling de kommende fire år. De seks partier har aftalt, hvilke udvalg der skal nedsættes, og fordelt opgaverne.

Siden valgnatten har de seks partier, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF, givet sig tid til at gå de forskellige dele af konstitueringsaftalen igennem, så alle er trygt med på den kurs, der sættes.  

Partierne bakker op om, at Ole Bondo Christensen (A) fortsætter som borgmester. Bettina Ugelvig Møller (A) bliver 1. viceborgmester, og Lars Carstensen (C) fortsætter som 2. viceborgmester.

-Det brede samarbejde er en kæmpegevinst for Furesø. Vi har i konstitueringsaftalen i enighed kunne sætte ambitiøse mål for Furesø.  Vi vil en endnu mere grøn kommune med mere natur og mindre støj. Klimaindsatsen bliver helt afgørende. Det samme gør arbejdet for en værdig ældrepleje og det gode børneliv, og så skal vi løfte rammerne for det frivillige foreningsliv, idrætten og kulturen, siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Politiske fokusområder

Konstitueringspartierne forpligter sig med aftalen til et tillidsfuldt samarbejde om udvikling af Furesø med afsæt i byrådets 2030-mål. Det betyder fokus på mere vild natur, rene søer, bedre infrastruktur og kollektiv trafik samt en samlet plan for reduktion af støj fra motorvejen. Der er også et fælles fokus på velfærd bl.a. i form af en god ældrepleje, gode skoler og daginstitutioner samt en styrkelse af socialpsykiatrien og den boligsociale indsats.

Aftalen nævner også behovet for at forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og sikre gode kultur-, idræts- og fritidstilbud. Der skal sikres et fortsat samarbejde med erhvervslivet bl.a. i forhold til nye løsninger inden for velfærd og grøn omstilling. Der skal udarbejdes udviklingsplaner for områderne omkring Ny Vestergårdsvej, Værløse Bymidte og Bybækgrunden. Endelig er partierne enige om fortsat at sikre styr på økonomien, en god borgerinddragelse og udvikle Furesø Kommune som en god arbejdsplads. Man kan læse mere uddybende om de konkrete fokusområder på furesoe.dk.

Nye udvalg

Fra januar 2022 går Furesø Byråd fra ni til otte udvalg: Økonomiudvalget, Beskæftigelse og Erhverv, Natur og Klima, Plan og Byudvikling, Børn og Skole, Kultur og Idræt, Senior og Sundhed samt Handikap, Social og Psykiatri. Hvert af udvalgene vil have fem medlemmer, bortset fra Økonomiudvalget, der vil have syv medlemmer.

Derudover vil byrådet prioritere såkaldte opgaveudvalg, hvor konkrete politiske udfordringer drøftes med en tæt inddragelse af borgere.

Fakta: Formænd og næstformænd for udvalg

  • Økonomiudvalget: Ole Bondo Christensen (formand), Gustav Juul (næstformand)
  • Natur og Klima:Lene Munch-Petersen (formand), Øjvind Vilsholm (næstformand)
  • Plan og Byudvikling: Bettina Ugelvig Møller (formand), Egil Hulgaard (næstformand)
  • Børn og Skole: Muhammed Bektas (formand), Anders Groth (næstformand)
  • Kultur og Idræt: Tine Hessner (formand), Gustav Juul (næstformand)
  • Beskæftigelse og Erhverv: Hasan Yilmaz (formand), Helle Vallentin (næstformand)
  • Senior og Sundhed: Lars Carstensen (formand), Lene Bang (næstformand)
  • Handicap, Social og Psykiatri: Matilde Powers (formand), Jesper Dyhrberg (næstformand)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.