Bred konstituering på plads i Region Sjælland

Torsdag har Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre indgået en bred konstitueringsaftale i Region Sjælland. Dermed har 39 af Regionsrådets 41 medlemmer, har konstitueret sig sammen.

Den brede konstituering kommer efter at Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre på valgnatten den 17. november indgik en konstitueringsaftale. Den aftale blev i dag udvidet med en tillægsaftale, som betyder, at Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti nu også er en del af konstitueringen i Region Sjælland.

Partierne bag konstitueringen har aftalt at stemme på Heino Knudsen (S) som regionsrådsformand, Anne Møller Ronex (R) som 1. næstformand og Jacob Jensen (V) som 2. næstformand.

Alle partier indgår ligeværdigt i konstitueringsaftalen, og der er aftalt følgende udvalg:

Forretningsudvalget skal have 15 medlemmer. Pladserne vil fordele sig således: S/5, V/3, K/2, SF/1, R/1, Ø/1, DF/1, NB/1

Social- og psykiatriudvalget. Formandsposten besættes af SF / Næstformandsposten besættes af DF

Sygehusudvalget. Formandsposten besættes af R / Næstformandsposten besættes af K

Det nære sundhedsudvalg. Formandsposten besættes af S / Næstformandsposten besættes af Ø

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Formandsposten besættes af K / Næstformandsposten besættes af S

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø. Formandsposten besættes af Ø / Næstformandsposten besættes af SF

Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation. Formandsposten besættes af V / Næstformandsposten besættes af S

Konstitueringspartierne er enige om at nedsætte følgende særlige udvalg:

Inddragelsesudvalget sin skal stå for udarbejdelse af inddragelsesprogram for patienter, medarbejdere og civilsamfundet i Region Sjælland. Udvalget er foreløbig aftalt til en funktionsperiode på de første to år af valgperioden. Formandsposten besættes af S / Næstformandsposten besættes af V

Udvalg for rekruttering og fastholdelse, der skal udarbejde anbefalinger til indsatser for styrket rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsnet. Udvalget skal have deltagelse af medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer, administrativ ledelse og politikere. Udvalget er foreløbig aftalt til en funktionsperiode på det første år af valgperioden. Formandsposten besættes af SF / Næstformandsposten besættes af V  

Det er desuden aftalt at V besætter formandsposten i Sundhedskoordinationsudvalget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.