Konstitueringsaftale i Næstved på plads

I Næstved har Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre har indgået konstitueringsaftale oven på tirsdagens kommunalvalg.

Aftalen faldt på plads tordag.

Med aftalen, der faldt på plads torsdag, går posten som borgmester til Carsten Rasmussen (S) og posten som 1. viceborgmester går til Hanne Sørensen (S).

Også formandsposterne i de syv stående udvalg er blevet fordelt. Således blev Michael Perch (S) formand for Socialudvalget, Lars Hoppe Søe (R) bliver formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Marianne Olsen (S) sætter sig i formandsstolen i Plan, Teknik – og Lokaldemokratiudvalget, mens formand for Sundhed- og Forebyggelsesudvalget bliver Jette Leth Buhl (SF), Kultur- og Idrætsudvalgsformand bliver Andreas Pourkamali (R) og formand for beskæftigelses- og rekruteringsudvalget bliver Charlotte Roest (S).


Økonomiudvalget bemandes med 9 medlemmer, og de øvrige stående udvalg med 7 medlemmer (inkl. formand). Socialdemokratiet har 2 poster i Økonomiudvalget. Alle andre partier tilbydes en plads i Økonomiudvalget.

Formandsposten for Børne- og Ungeudvalget går til Anette Brix, Det Konservative Folkeparti.

Det er også aftalt, at der nedsættes to særlige temaudvalg – såkaldte § 17.4 udvalg – i valgperioden. Det drejer sig om Udvalget for Unge og Uddannelse, som skal arbejde under Børne- og Uddannelsesudvalget med rådgivning og forberedelse af en styrket indsats for at få flere unge i uddannelse og tiltrække flere uddannelser til Næstved. Udvalgsformand bliver Linda Frederiksen (S).

Det andet temaudvalg er udvalg for Udvikling af Havnebydel under Plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalget. Udvalget skal forberede byudviklingen af Næstved havnebydel.

Formand for 17,4 udvalg om Unge og Uddannelse: Linda Frederiksen, Socialdemokratiet
Et 17.4 udvalg for Udvikling af Havnebydel nedsættes for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2025 (2 år). Udvalget arbejder under Plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalget med at forberede byudviklingen af Næstved havnebydel. Formandsposten tilfalder Socialdemokratiet og bliver udpeget, når udvalget nedsættes om ca. 2 år.

I konstitueringsaftalen er man også enige om, at bestyrelsesformandsposten for Havnebestyrelsen går til Torben Johansen (C) og formandsposten for NK Forsyning – Holding A/S går til Anders Gjesing (S).


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.