Advarer: Kog vandet

Arkivfoto: com77380 / Pixabay

Kunderne hos Asnæs Vandværk a.m.b.a. skal indtil videre koge vandet.

Kongeanbefalingen er udstedt af Odshrred Kommune i samråd med Embedslægen efter fund af coliforme bakterier i drikkevandet ved prøver taget fra vandhaner forskellige steder i byen.

Der er ikke fundet coliforme bakterier på selve vandværket, så kilden må umiddelbart findes et sted mellem vandværket og forbrugerne.

Kogeanbefalingen betyder, at

  • Vand til drikkebrug og madlavning skal opvarmes til 100 °C i mindst 1 minutter. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.
  • En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.
  • Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på100°C. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til og nedkøling fra 80 °C svarer til en opvarmning af vandet til 100°C i 1 minut.
  • Vand, som ikke er kogt, må ikke benyttes til skylning af salat og rå grøntsager.
  • Vand, som ikke er kogt, må ikke benyttes til tandbørstning, eller rensning af proteser.
  • Hvis vandet ikke afgiver smag eller lugt til fødevarerne kan det anvendes til kogning af kartofler, spaghetti og lignende.
  • Vandet kan bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på at børn ikke drikker af vandet.
  • Vandet må ikke bruges til opvask i hånden medmindre det har været kogt. Vandet må ikke bruges til almindelige opvaskemaskiner.
  • Opvaskemaskiner der ved slutskyl opnår en temperatur på mindst 80 °C kan anvendes.

Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lignende, men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, – skabe eller lignende, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en éngangsklud, der kasseres efter brug.

  • Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.

Kilde: Odsherred Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.