Fast læge skal tage imod borgere fra hospitalet

Arkivfoto: DarkoStojanovic / Pixabay
En fasansat læge skal skabe større tryghed for de borgere i Furesø Kommune, der efter et hospitalsbesøg ikke er friske nok til at komme hjem, men i stedet bliver overflyttet til kommunal pleje og støtte.

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter, med adresse i Svanepunktet, Farum Midtpunkt søger nu en fast læge, der kan være tæt på de borgere, der efter et hospitalsbesøg ikke er friske nok til at vende tilbage til deres eget hjem.

Rehabiliteringscenteret tager sig hver dag af borgere, der flytter ind i kortere eller længere perioder omgivet af sundhedsfagligt personale, og her skal en fast læge nu hjælpe til at skabe en bedre overgang mellem hospitalet og rehabiliteringen. Det fortæller Rehabiliteringscentrets leder, Tina Jeanette Strand Petersen.

– Borgere på Rehabiliteringscentret har komplekse sygdomstilstande og fejler ofte flere forskellige ting på samme tid. Over de sidste to år har vi gennem vores samarbejde med de praktiserende læger i Furesø erfaret, at vi giver borgeren en større tryghed og et bedre forløb, når vi kan trække på en fast læge som supplement til vores øvrige sundhedsfaglige personale. Det får vi mulighed for nu, siger hun.

Ifølge Tina Jeanette Strand Petersen skaber det bedre sammenhæng i borgerens forløb, når lægen gennem sin faglighed kan kvalificere den sundhedsfaglige vurdering, som hospitalslægerne er kommet med. Samtidig kan lægen være bindeled til borgerens praktiserende læge, og så vil en læge på Rehabiliteringscentret bidrage til den faglige udvikling hos det øvrige personale.

Faglig indsigt sikrer sammenhæng
– Vi har et rigtig godt samarbejde med de praktiserende læger i Furesø. I 2017 blev en af de praktiserende læger derfor fast tilknyttet Rehabiliteringscentret tre timer om ugen, og det stod ret hurtigt klart for centret, at en læge kan være med til at skabe bedre overgange mellem hospitalets læger og fagpersonale og centret, fordi de har den samme faglige indsigt i borgerens situation, siger Tina Jeanette Strand Petersen.

Formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, Matilde Powers (A), er glad for, at der politisk har været opbakning til at udvide viften af fagligheder i Furesøs plejetilbud.

– Vi skal gøre det trygt at blive gammel i Furesø, ikke mindst fordi der i de kommende år vil være en stærk stigning i antallet af borgere over 80 år. Det skaber værdi for borgerne, når vi i kommunen har de rette faglige kompetencer, hvis de kommer i en særlig svær livssituation på grund af sygdom. Det er det, vi hører fra borgernes tilbagemeldinger på deres oplevelse af opholdet og overgangen fra hospital til rehabiliteringscenter. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at ansættelsen vil være med til at skabe tryghed både blandt borgere, pårørende og personale, siger hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.