Vandskade betyder lukning af stuer på Slagelse Sygehus

En del af patienterne vil blive henvist til et andet sygehus, mens vandskaden på Slagelse Sygehus bliver udbedret. Det kan komme til at berøre gravide, fødende og børn. Alle, som skal til et andet sygehus, vil få direkte besked. Det oplyser Region Sjælland.

Slagelse Sygehus blev onsdag den 5. december ramt af en vandskade på grund af en fejl i rørsamlingen til sprinklersystemet. Skaden skete i sygehusets børne- og fødeafdeling.

Der har siden onsdag været et arbejde i gang med at sikre, at der ikke er fejl på andre rørsamlinger i sprinklersystemet på etagen. Samtidig har der været et arbejde i gang med at vurdere skadens omfang på de arealer, som var berørt af oversvømmelsen. Den tekniske gennemgang viser, at der er behov for at udbedre skader på flere rum i både børne- og fødeafdelingen.

– For at undgå at håndværkernes arbejde er til gene for patienter og pårørende vil nogle af vores stuer blive lukket ned i den kommende uge. Som konsekvens vil en del af vores patienter opleve at blive henvist til regionens øvrige sygehuse. Specifikt kan det komme til at berøre gravide, fødende, små børn og spædbørn, fortæller vicedirektør Charlotte Bøll Larsen.

– Vi har fokus på at få udbedret skaderne hurtigst muligt, så vores patienter og pårørende bliver berørt mindst og kortest muligt. Vi er naturligvis kede af de gener, som nogle måske vil opleve, mens arbejdet står på. Arbejdet forventes færdigt onsdag den 19. december.

Patienter, som har en aftale om konsultation med enten børneafdeling eller fødeafdeling, skal møde op som planlagt, medmindre de bliver kontaktet af afdelingen om anden aftale. Kvinder, som skal føde, skal henvende til sig til afdelingen på det telefonnummer, som de tidligere har fået oplyst. Afdelingen vil derefter vejlede om det videre forløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.