Politi, Røde Kors og handelsstandsforeningen holdt møde om situationen i Allerød

Nordsjællands Politi har holdt møde med Allerød Handelsforening og Røde Kors på baggrund af den seneste tids fokus på butikstyverier, som har medført en øget utryghed blandt forretningsdrivende, deres medarbejdere og borgere.

Alle var enige om, at den adfærd, der er blevet beskrevet i pressen, ikke er acceptabel. Det er derfor aftalt, at forretningerne mere end det sker i dag, skal anmelde disse forhold.

– Det har været et konstruktivt og positivt møde, hvor vi har givet hinanden håndslag på en hurtig og effektiv dialog, siger stationsleder i Nordsjællands Politi, Freddy Bech Jensen.

– Der er sat en fælles retning for at få et tryggere Allerød. Det har været vigtigt for handelsforeningen at få dette møde, så vi har kunne danne os et billede af situationen og aftale, hvordan vi i fællesskab kan sætte ind, siger formanden for Allerød Handelsforening Lene Krogh.

Det har været vigtigt for alle parter at holde fast i, at problemet ikke alene stammer fra beboere fra Center Sandholm. Problemerne skyldes også andre personers uacceptable adfærd, og situationen er mere nuanceret, end det hidtil har været beskrevet.

– Det er vigtigt, at der ikke tegnes i forkert billede af vores naboer i Sandholm, hvor det er et fåtal, der træder ved siden af, siger Lene Krogh. Vi har nu indledt en styrket dialog med Røde Kors, fortæller Lene Krogh.

Det initiativ tager centerchef Carsten Isaksen, Røde Kors, godt imod:

– Røde Kors er glad for den tættere dialog med handelsforeningen og Nordsjællands Politi, som vi i forvejen har et tæt samarbejde med, og vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at sikre trygheden og det gode naboskab, siger centerchef Carsten Isaksen fra Røde Kors.

Antallet af anmeldte butikstyverier har været stigende i 2016 primært i supermarkederne, hvilket mødedeltagerne ikke finder acceptabelt. Det vil der stadig være fokus på at nedbringe. Men den generelle opfattelse på mødet var, at det er den utryghedsskabende adfærd over for forretningernes ansatte og byens borgere i forbindelse med tyverier, som bør have mest fokus.

– Nordsjællands politi fortsætter indtil videre den øgede patruljering i Allerød bymidte for at medvirke til, at alle igen kan færdes trygt. Og vi vil slå hårdt ned på den utryghedsskabende adfærd, siger stationsleder i Nordsjællands politi, Freddy Bech Jensen, som tilføjer, at han i den nærmeste tid vil tage kontakt til de øvrige supermarkeder.

Udviklingen vil blive fulgt løbende, og der er aftalt nyt møde sidst i september 2016 for at evaluere forløbet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.