27. marts 2023

Region Sjælland: RUC og SDU spiller nu aktivt ind for at hæve videns- og kompetenceniveauet i Region Sjælland og mindske akademikerledigheden.

Ambitionen med projektet ’Videnmedarbejdere i Region Sjælland’ er at øge andelen af konkrete samarbejder mellem universitetet og virksomheder og derved skabe grobund for, at det bliver mere naturligt at samarbejde med og ansætte akademikere i små og mellemstore virksomheder på hele Sjælland.”Med projektet skyder vi et ambitiøst og omfangsrigt projekt i gang.

Samarbejderne vil give virksomhederne adgang til ny viden og konkrete udviklingsmuligheder, mens de studerende opnår relevant praksiserfaring,” siger projektleder i RUCinnovation Maj Parker Wagner.

Bred vifte af samarbejder
Udover at universiteterne vil sikre, at virksomhederne får glæde af de studerendes kompetencer i den daglige opgaveløsning, vil RUC og SDU præsentere virksomhederne for et bred vifte af samarbejder. Fra projekt- og praktiksamarbejde, studiejob, til forskellige camps – der alle skal skabe grundlag for problemløsning, udvikling og vækst.

Tilsvarende vil de studerende blive præsenteret for konkrete samarbejder med et bredt spektrum af virksomheder, ligesom der løbende vil blive afholdt arrangementer, der sætter fokus på samarbejdet med og i det regionale erhvervsliv.

Projektet løber frem til 1. oktober 2014 og har en økonomiske ramme på i alt 8 millioner kr., finansieret af midler fra EU’s Socialfond, Vækstforum Sjællands regionale udviklingsmidler og universiteternes egenfinansiering. Projektet spiller tæt sammen med fonden Evv’s (erhverv, viden vækst) projekt VidenMetro, der i samme periode skal skabe og besætte 200 akademikerjob i de regionale små og mellemstore virksomheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.