Politiet: Sådan er situationen i Jyllinge

Jyllinge: Den forhøjede vandstand i Roskilde Fjord har medført betydelige oversvømmelser i Jyllingeområdet omkring: Osvej Vest, Osvej og Værebro Å fra Høgevænget til Strandvænget. Vandstanden i Roskilde Fjord forventes at nå sit højeste niveau omkring kl. 19.00 med ca. 180 cm over daglig vande. Oversvømmelserne har nu forårsaget strømafbrydelse, som p.t. berører