Regeringen vil fortsat undersøge en fast forbindelse over Kattegat

bro

Regeringen ser store perspektiver i en fast Kattegatforbindelse og har derfor besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Transportministeren offentliggør i dag delkommissorierne for de videre undersøgelser.

Læs mere »
1 2 3 4 16