Kundbysagen: Anklagemyndigheden anker dom

Statsadvokaten i København vil have landsretten til at tage stilling til, om den 17-årige i Kundby-sagen skal idømmes forvaring, i stedet for de seks års fængsel, som hun blev idømt i byretten. Den 18. maj idømt retten i Holbæk den 17-årige Kundby-pige en straf på seks års fængsel for forsøg på