Enigt Furesø-byråd står bag budgettet for 2020

Arkivfoto: kschneider2991 / Pixabay

Det var et samlet byråd i Furesø Kommune, som i går vedtog budgettet for 2020 og dermed bekræftede den budgetaftale, der blev indgået i slutningen af september.

Budgettet for 2020 sikrer en økonomi i balance samtidig med plads til udvikling og nye investeringer. Målet er at sikre en kommune med stærke fællesskaber, en god velfærd og fokus på beskyttelse af naturen og grøn omstilling.

Der er i budgettet sat penge af til renovering af skoler og institutioner, udbygning af flere plejehjemspladser, fast plejehjemslæge, bedre normeringer i dagtilbud og meget andet.

Det var en tilfreds borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der endnu engang kunne konstatere et samlet byråd bag kommunens budget.

– Det betyder meget for udviklingen af en kommune, at der er bred opbakning til budgettet og de kommende års udvikling. Det skaber de bedste muligheder for, at vi sammen kan forbedre velfærden og dermed sikre de bedste rammer for en attraktiv og grøn kommune, udtaler Ole Bondo Christensen.

Viceborgmester, Lars Carstensen (C), lægger vægt på, at der er tale om et ansvarligt budget i balance, og hvor skatterne holdes i ro.

– Vi er i Furesø udfordret af stigende udgifter til velfærd og en kraftig forøgelse af den udligning, vi betaler til andre kommuner. I den situation er det helt afgørende, at vi fastholder en stram økonomistyring samtidig med, at vi udvikler kommunen, udtaler Lars Carstensen.

Fakta om budgettet:

Byrådet har som led i den supplerende budgetaftale besluttet at udmønte en pulje til nye initiativer og investeringer. Herunder kommer et uddrag i punktform:

Ældre bl.a.:

 • Viderefører indsatser som følge af værdighedsmidler til ældre for 8,5 mio. kr. årligt.
 • Udbygning af Lillevang plejecenter med 55 demensvenlige pladser
 • Afledte driftsudgifter som følge af flere plejehjemspladser. Udgiften er stigende til 25 mio. kr. årligt fra 2023.
 • Øger bevilling til hjemmeplejen i takt med flere ældre borgere
 • Tilfører 1,5 mio. kr. årligt til justering af normering på Ryetbo og plejecentrenes aftennormering

Dagtilbud og skole bl.a.:

 • Der afsættes 1 mio. kr. ekstra årligt til bedre normeringer i dagtilbud
 • Tilfører 1 mio. kr. årligt til at få flere børn til at blive favnet på en god måde på almen skoleområdet.
 • Midlertidig finansiering i 2020 til håndtering af stigning i antallet af børn i FFO3 samtidig med at der gennemføres en analyse af styringsprincipperne for det samlede FFO-område.

Familier bl.a.:

 • Der afsættes midler til midlertidig løsning på Familiehusets pladsproblemer. Imens afdækkes mulighederne for en permanent løsning ved nylokalisering.
 • Investering i flere ressourcer til Sundhedsplejen for at fremme børns sundhed og trivsel og forebyggelse af social ulighed i sundhed.
 • Vil fremme brugen af de udsatte børns netværk i den forebyggende indsats og i anbringelsessager.

Kultur og fritid bl.a.:

 • Samlet plan for styrkelse af ungemiljø i Galaksen drøftes ifbm. næste års budgetforhandlinger
 • Ny pulje på 0,2 mio. kr. til nye initiativer i forlængelse af den nye kultur-, idræts-, og fritidspolitik.
 • Renovering af kunstgræsbane i Farum Øst og Værløse samt ny kunstgræsbane i Hareskov.
 • Kommunal medfinansiering af ungemiljø/skaterbane på Flyvestationen, såfremt der også opnås tilskud fra fonde.

Klima, miljø og grøn omstilling:

 • Forvaltningen skal undersøge mulighederne for at omlægge kommunale arealer til naturområder.
 • Samlet handleplan for grøn omstilling forelægges byrådet i foråret 2020.
 • Energirenovering af de kommunale ejendomme.

Tværgående bl.a.:

 • Rengøringen på skoler og tilhørende haller i Farum søges hjemtaget til egen rengøringsenhed bl.a. for at få flere ledige i kontakt med arbejdsmarkedet. Effekterne evalueres senest med udgangen af 2022.
 • Der skal udarbejdes en model for borgerrådgiver, som kan indgå i drøftelsen af budget 2021.

Anlæg bl.a.:

 • Udbygning af plejehjemspladser, Etablering af nye botilbudspladser for psykisk udfordrede unge m.v.
 • Der er afsat 150 mio. kr. i perioden 2020-23 til istandsættelse og renovering af kommunens ejendomme bl.a. skolerne.
 • Kommunens vejbelysning og signalanlæg omlægges til LED-belysning over en treårig periode fra 2021. Smart Cityløsninger undersøges i den forbindelse. Endelig beslutning træffes i 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.