Bred budgetaftale i Lolland Kommune

Lolland Kommune i Maribo. Foto: Lolland Kommune.


Der er tirsdag indgået et bredt forlig om budget 2020 i Lolland Kommune.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Din Stemme og Lokallisten Lolland.

Aftalen tager afsæt i, at det på den ene side går godt i Lolland Kommune, og at fremgangen giver mulighed for at investere i en fortsat positiv udvikling samtidig med, at det overordnede serviceniveau fastholdes. Men med et driftsunderskud på 60 millioner kr., som finansieres med lån og kassetræk, er årets budget på den anden side også et billede på de store uligheder, der præger det kommunale Danmarkskort, og som kalder på en national løsning.

2020 er et år, hvor fremtidens Lolland kan blive defineret.

Arbejdet med Femernforbindelsen forventes endelig iværksat. Den grønne omstilling giver nye muligheder. Den positive udvikling for erhvervs-, turisme- og boligområdet fortsætter, og der forventes en ny udligningsreform. Lolland står ved begyndelse af nogle spændende år, som rummer store muligheder. Men det er også året, hvor der må findes en permanent løsning på ubalancerne kommunerne imellem i Danmark.

– Vi bygger i årets forlig videre på det gode fundament fra de foregående år og er klar til at gribe de muligheder, som de næste år vil give os. Men det er også malurt i bægeret, forklarer Holger Schou Rasmussen.

– Vi får kun enderne i budget 2020 til at nå sammen med lån og ved at bruge af kassebeholdningen. Det kan kun holde i en kort overgang, mens vi venter på, at alle særhederne i det nuværende udligningssystem bliver rettet op. Der skal derfor også lyde en stor ros til de mange partier og 24 byrådsmedlemmer, der tager ansvar under de mildest talt svære arbejdsvilkår.

– Næste års budget understreger behovet for fortsat udligning, og for at et nyt udligningssystem kommer til at give en mere rimelig sammenhæng mellem reelle udgifter og tilskud. Hele udgangspunktet for tilskuds- og udligningssystemet er at sikre muligheden for samme service for samme skat på tværs af kommuner. Men sådan fungerer systemet desværre langtfra i dag, siger Holger Schou Rasmussen.

Borgmesteren nævner udligningsstøtten til Frederiksberg og Gentofte kommuner som det seneste i rækken af eksempler på det nuværende udligningssystems skævheder. Det er støtte, som kommuner som Lolland, Bornholm og Frederikshavn med anderledes alvorligere udfordringer tilsvarende mister.

Holger Schou Rasmussen understreger derfor også, at Lolland Kommune frem mod den varslede aftale om en ny udligningsreform i 2020 vil gøre en maksimal indsats for, at en ny udligning sikrer et Danmark i større balance end i dag.

Løftes blikket ud over den kommunale økonomi, så ændrer de vanskelige rammer ikke ved, at det i øvrigt går godt på Lolland. Virksomhederne har travlt, og man står midt i og overfor store anlægsinvesteringer.

– De vanskelige vilkår til trods, så forsøger vi med årets aftale at skubbe på den gode udvikling, som vores erhvervsliv og borgere er inde i. En udfordring for vores virksomheder er f.eks. fortsat at skaffe den nødvendige arbejdskraft, og med anslåede 6.000 ansatte i direkte eller indirekte beskæftigelse på Femernprojektet vil efterspørgslen efter hænder kun stige, siger Holger Schou Rasmussen.

– Derfor fortsætter indsatsen for at tiltrække arbejdskraft, ligesom vi fortsætter arbejdet med at få så mange borgere i kommunen ind på arbejdsmarkedet som muligt. Det gælder bl.a. i forhold til den gruppe af unge, som har vanskeligt ved at komme i gang med en uddannelse, og det gælder i forhold til udsatte på kanten af arbejdsmarkedet. Det handler om at skaffe den fornødne arbejdskraft, og det handler om at støtte borgerne i at blive en del af arbejdspladsernes sociale fællesskaber.

På social- og arbejdsmarkedsområdet bliver der foruden den forstærkede beskæftigelsesindsats blandt flere tiltag også afsat 2 millioner kr. til en forstærket misbrugsindsats.

På børne- og skoleområdet fortsætter arbejdet med at give kommunens børn og unge den bedste bagage med videre i livet gennem kommunens nye sammenhængende børnepolitik. Politikken udmøntes gennem fire strategier, en folkeskolestrategi og strategier for dagtilbud, unge og en tidlig indsats.

På sundheds- og ældreområdet genindføres rengøring hver 14. dag på plejecentrene. Der investeres i velfærdsteknologi og virtuel pleje, og så er området tilført 30 millioner kr. for at sikre, at serviceniveauet holdes, selvom der kommer flere ældre som følge af den demografiske udvikling.

På teknik- og miljøområdet fortsætter bl.a. nedrivningen af dårlige boliger og indsatsen mod boligspekulanter. De besluttede ændringer af færgedriften fastholdes, men skal evalueres efter et år, ligesom et evt. overskud på færgedriften vil blive geninvesteret i området.

På kultur- og fritidsområdet vil de besparelser, der i 2020 opnås ved den igangværende revision af masterplanen blive geninvesteret i de geografier, som har oplevet besparelser.

Årets aftale bygger ovenpå den langsigtede investeringsstrategi, der har kendetegnet de seneste års budgetaftaler, og som betyder, at investeringen i Nakskov Havn er ved at være gennemført. At der er kommet et nyt erhvervsområde ved afkørsel 48, og at Jøncksvej i Rødbyhavn og den Hvide Bygning på Nakskov Havn er blevet indviet. Lolland Kommune er førende inden for grøn energi gennem REEL (REn Energi Lolland), og kommunen er klar til byggestart af Femernforbindelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.