300 mio. kr. til hospitalerne i Region Hovedstaden

Herlev Hospital Foto: Region Hovedstaden.

Otte ud af nu partier i Regionsrådet i Region Hovedstaden blev torsdag enige om, at sende 300 mio. kr. ud til hospitalerne i aftalen om regionens budget for 2020. Pengene skal lette presset på hospitalernes økonomi og skaber rammerne for, at medarbejderne får mere tid til patienterne. Af de 300 mio. kr. gives 80 mio. kr. til hospitalernes frie disposition.

Region Hovedstadens økonomi er solid, og et stort flertal i regionsrådet er enige om at bruge den gunstige situation til at skabe ro omkring hospitalernes økonomi og sætte en markant politisk retning, fortæller regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

– Vi vil skabe mest mulig ro omkring hospitalernes økonomi, så jeg er meget tilfreds med, at vi afsætter 300 mio. kr. ekstra til sundhedsvæsenet til at give patienterne en god og hurtig behandling og medarbejderne mest mulig tid til at tage sig af patienterne, siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

– Vi er også enige om at tage et særligt ansvar for de mindste, for vi har en ambition om at være børnenes region. Et sundt liv starter i barndommen, og vi skal give børnene og deres familier en god start på livet, også når et barn rammes af sygdom. Derfor har vi afsat 12 mio. kr. til børneafdelingerne, så sygeplejerskerne og lægerne får mere tid til børnene.

Samlet afsætter regionsrådet 46,6 mio. kr. til børneområdet.

Respekt for patienternes tid
Venstres leder i regionsrådet Martin Geertsen glæder sig især over, at der med budgetaftalen bliver sat ekstra kræfter ind på at sikre patienternes ret til hurtig udredning og behandling inden for hjerte- og lungeområdet, neurologi, urinsvejssygdomme, karkirurgi, øjensygdomme og inden for lunge- og brystkræft.

– Mange patienter må vente for længe på at få at vide, om man fejler noget, og om det er alvorligt. Det kan koste liv. Jeg er derfor glad for, at vi styrker indsatsen for at sikre hurtigere udredning og behandling. Konkret afsætter vi 100 mio. kr. til at styrke kræftområdet og de afdelinger, som er særligt pressede og har lange ventelister, siger Martin Geertsen (V).

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Med budgetaftalen ønsker politikerne at løfte samarbejdet mellem kommunerne og de praktiserende læger til et nyt niveau, så flere oplever, der er sammenhæng i overgangene mellem hospital, kommunalt sundhedstilbud og egen læge – og så mere behandling kan ske i eller tæt på borgerens hjem.

– For både børn og ældre giver det god mening at undgå at blive indlagt på hospitalet. Det sikrer vi i denne aftale, hvor mere behandling flyttes helt hjem i stuen. Det gør vi ved at udbrede Børnelægernes Børnetips til forældre med syge børn derhjemme og ved at rekruttere flere praktiserende læger og give dem bedre forhold, siger Christoffer Buster Reinhardt (K)

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu har taget et vigtigt skridt i retning mod et endnu mere sammenhængende sundhedsvæsen. Fremover bliver der 20 mio. kr. årligt til det konkrete samarbejde mellem vores hospitaler og de omkringliggende kommuner og praktiserende læger, siger Annette Randløv (R).
En nødvendig styrkelse af psykiatrien

Flere og flere mennesker får brug for psykiatrisk behandling. Derfor har politikerne stor opmærksomhed på at styrke psykiatrien i budgettet for 2020.

– De mennesker, som har brug for psykiatrisk behandling, er nogle af samfundets mest udsatte. Derfor har vi et særligt ansvar over for dem. Psykiatrien har i lang tid ikke været prioriteret nok, og derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i 2020 kan styrke psykiatrien med over 50 mio. kr. og med 60 mio. kr. om året fra 2021. Jeg er især glad for de ekstra midler til børne- og ungepsykiatrien og til borgere, der har misbrugsproblemer og psykisk sygdom, siger Marianne Frederik (Ø).

Mere lighed i sundhed

Politikerne har i budgettet også fokus på at skabe mere lighed i sundhed.

– Det er en stor udfordring, at samfundets svageste også er dem, der får mindst muligt ud af vores sundhedsvæsen. Det er ofte samfundets mest sårbare og udsatte borgere som fx misbrugere og hjemløse, der ikke har ressourcer og overskud til selv at opsøge de almindelige sundhedstilbud. Derfor er det også dem, der oftest bliver glemt i systemet, fx når deres behandling på hospitalet er overstået, og kommunen skal træde til med genoptræning. Derfor er jeg meget glad for, at vi kan afsætte 2,5 mio. kr. til at gøre samarbejdet med Røde Kors om omsorgscenteret for hjemløse permanent, samt en forhøjelse af puljen til tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og civilsamfund med 1,5 mio. kr., siger Martin Schepelern (Å).

For SF er det vigtigt at LGBT+ personer mødes med respekt og sikres ordentlig behandling i sundhedsvæsenet:

– Vi er også glade for, at vi i budgetaftalen er blevet enige om at inddrage organisationer, fagpersonale og politikere i et fælles arbejde for at forbedre forholdene for LGBT+ personer i Region Hovedstaden, siger Jens Mandrup (SF).

20 mio. kr. til højt specialiseret behandling på Rigshospitalet

Rigshospitalet er Danmarks højest specialiserede hospital med behandling, forskning og uddannelse i international topklasse. Rigshospitalets særlige ekspertise sikrer, at de mest komplicerede og syge patienter fra hele landet har et behandlingstilbud i Danmark.

Partierne er enige om at tilføre Rigshospitalet ca. 20 mio. kr. om året til at styrke og videreudvikle de højtspecialiserede behandlingstilbud, herunder en tværfaglig udredningsfunktion for unge med erhvervet hjerneskade, og en forkortelse af ventetider på udredning og behandling.

– Rigshospitalet er alle danskeres hospital, og mange sygdomme kan kun behandles på Rigshospitalet. Med det følger et stort ansvar, så alle mennesker i Danmark kan få den bedste, højtspecialiserede behandling, siger Niels Høiby (LA).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.