Ti nye ledere til skoler og dagtilbud i Lolland Kommune

Lolland Kommune søger lige nu ti nye ledere, som skal indgå i ledelsesteamet. Det sker efter man før sommerferien vedtog en ny organisering af kommunens skoler og dagtilbud.

I Lolland Kommune vil der fremover være to skoler i Nakskov, en skole i Maribo, en skole i Rødby og fire landsbyskoler uden for byerne. Dagpleje, vuggestuer og børnehaver vil i byerne være samlet under én leder, og på landet lægges dagtilbuddet sammen med skolen.

Skoler og dagtilbuds lokale forankring skal styrkes, kvaliteten skal højnes, og til at gå forrest i det spændende og udfordrende arbejde søger Lolland Kommune lige nu ti ledere til kommunens skoler og dagtilbud. 

– Lederne i vores skole og dagtilbud får ligesom medarbejderne en nøglerolle. Der er ingen tvivl om, at den fornyede opmærksomhed på at decentralisere ledelsen på skolerne og i dagtilbuddene sender et tydeligt signal om ønsket om mere selvstændige skoler, vuggestuer og børnehaver, hvor ledelsen er tæt på børn, forældre og nærmiljøet, fortæller sektorchef for Skole og Dagtilbud, Espen Fossar Andersen, og fortsætter: 

– Vi går en spændende tid i møde, hvor vi skal finde balancen mellem en fælles kommunal retning med plads til lokale forskelle. De nye ledere vil derfor få rig mulighed for at arbejde med såvel strategisk ledelse som den pædagogiske ledelse.

Med den nye organisering følger større selvstændighed for skolernes og dagtilbuddenes ledelse. Forældre og børn vil opleve, at der er kortere vej fra idé til handling end tidligere, da lederen på skolen eller i børnehaven kan tage beslutningen. Det er også den leder forældrene kender, som har ansvaret for den pædagogiske udvikling, der sker omkring deres barn. På skolerne vil lederne i højere grad tegne skolen sammen med skolebestyrelsen, og der skal igen nedsættes skolebestyrelser til hver enkelt skolematrikel.

Den nye organisering skal styrke skole og dagtilbud og sikre en tæt kontakt til forældre og børn. Lederne skal helt ud på stuerne og i klasseværelserne og være med til at sikre den pædagogiske kvalitet. De skal samarbejde på tværs af matrikler, hvor de deler viden, indgå i samarbejder og sammen skabe et sammenhængende og ensartet tilbud på tværs af kommunens skoler og dagtilbud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.