Bredt flertal bag årets budget i Lolland Kommune

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten Lolland indgik torsdag budgetforlig.

– Det går godt på Lolland, pilen peger op. Virksomhederne i kommunen har travlt. Vi står midt i og overfor store anlægsinvesteringer i området, og vi oplever et kraftigt fald i ledigheden, fortæller borgmester Holger Schou Rasmussen og fortsætter:

– Det er en udvikling, som vi støtter op om og skubber på med dagens aftale. En af de største udfordringer for vores virksomheder er, at det er svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Derfor fortsætter og forstærker vi med årets budgetforlig også bosætningsindsatsen og indsatsen for at få flere af de borgere, der i dag er udenfor arbejdsmarkedet, i job.

– Vi giver Nakskov Havn et rigtigt stort løft med en 57 mio. kr. stor modernisering. Vi styrker vores erhvervsfremme og turisme ved at investere yderligere 3,6 mio. i Business Lolland-Falster. Og vi investerer i det klima- og miljøpolitiske samarbejde med København igennem Ren Energi Lolland (REEL). Alt sammen for at udnytte de store muligheder, som Lolland står med i disse år, forklarer borgmesteren.

Udviklingen giver også mulighed for at prioritere den kommunale kernevelfærd. Det gælder ikke mindst på børne- og skoleområdet ud fra ambitionen om at skabe en stærk næste generation. Om det siger borgmesteren:

– Det handler om at give kommunens børn og unge den bedste bagage med videre i livet. Både så de får mulighed for at forfølge deres drømme og mål. Men også som et led i en social omstilling, hvor vi på Lolland løfter os selv. Så vi også kan stå stærkt om 20, 50 og 100 år, og så vi kan udnytte de muligheder, som fremtiden bringer.

– Vi afsætter derfor 16 mio. kr. til børne- og ungeområdet. Til at styrke undervisningsmiljøet, det kan f.eks. være flere lærere og pædagoger i klasserne, og til at fastholde det niveau, som vi har i dag. Både for de mange fagligt stærke elever, men også for de børn, der har brug for en hånd, siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

Foruden børne- og ungeområdet fremhæver borgmesteren ældre- og sundhedsområdet, hvor der afsættes bl.a. 2,3 mio. kr. til velfærdsteknologi.

På social- og arbejdsmarkedsområdet udvides ungeindsatsen for én mio. kr., ligesom der afsættes en halv million til tandpleje til socialt udsatte. En i det store regnskab lille post, men også en post, som kan gøre en stor forskel for gruppen af udsatte, og som bl.a. også kan hjælpe dem til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

På teknik- og miljøområdet fortsætter Lolland Kommune med at renovere sine veje og broer. Der afsættes 5 mio. kr. til arbejdet, og på kultur- og fritidsområdet øges puljen til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter fra 300.000 til 500.000 kr.

– Vi skubber på den gode udvikling, som Lolland Kommune er inde i, og som griber ud efter fremtiden – og vi vil have alle med. Det er omdrejningspunktet for årets brede aftale, siger Holger Schou Rasmussen, som afslutningsvis tilføjer, at arbejdet for at sikre et mere rimeligt tilskuds- og udligningssystem også vil fortsætte i 2019. Skævhederne i systemet er de samme som hidtil, også selvom det er skævheder, der i år ikke rammer Lolland helt så hårdt som tidligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.