Nu fjernes fredningen af Vikingeskibshallen

Foto: Jami430 (CC BY-SA 4.0)


Fredningen af Vikingeskibsmuseets Vikingeskibshal i Roskilde ophæves. Det har Kulturministeriet afgjort med begrundelsen, at fredningsværdierne ikke længere kan opretholdes på grund af stigende vandstand i Roskilde Fjord.

Om affredningen siger kulturminister Mette Bock siger:

– Jeg glæder mig over, at sagen om Vikingeskibsmuseets fredningssituation langt om længe har nået sin afslutning, og jeg synes, at det – efter de helt særlige omstændigheder – er den rigtige afgørelse. Da man byggede museet i 1960’erne kunne man ikke have forudset den stigende vandstand og de udfordringer, det ville give bevaringen af museumshallen.

– Ministeriet mener ikke, at man kan kræve, at museet laver ny tiltag og konstruktionsændringer, for at bevare hallen. Der foreligger nu en klar, juridisk begrundelse for en affredning af Vikingeskibshallen, og museets bestyrelse kan nu planlægge museets fremtid uden at skele til fredningshensynene, siger Mette Bock.

Afgørelsen om affredningen af Vikingeskibshallen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Museet ønskede selv af fredningen blev ophævet
Det er Vikingeskibsmuseet selv, som har ønsket, at fredningen af Vikingeskibshallen blev ophævet.

Ønsket kom efter et par episoder, hvor de uerstattelige skibsvrag fra Vikingetiden var i fare for at blive ødelagt ved oversvømmelse.

Således blev store mængder vand presset ind i Roskilde Fjord under Stormen Bodil i begyndelsen af december måned 2013, og vandstanden steg til 2 meter over normal vandstand, hvilket var over museets ruder. Vandpresset truede med at sprænge vinduerne, og håndværkere og museets ansatte kæmpede hele natten for at forstærke ruderne for at beskytte de uerstattelige skibsvrag inde i museet. Skaderne blev dengang opgjort til 11,5 mio. kr.

I slutningen af 2016 var museet igen i fare for oversvømmelser, da store mængder vand blev presset ind i Roskilde Fjord under Orkanen Urd den 25. og 26. december, dog uden at der skete noget.

Derfor sendte museet en ansøgning om, at få affredet Vikingeskibshallen. Men i december sidste år blev ansøgningen afvist af Slots- og Kulturstyrelsen. Herefter klagede museet over afgørelsen til Kulturministeriet, som i dag altså besluttede, at ophæve fredningen.

I begrundelsen for affredningen lægger Kulturministeriet vægt på, at Vikingeskibshallen befinder sig i en helt særlig og usædvanlig situation. Vikingeskibshallens arkitektoniske byggestil, materialevalget og dens placering umiddelbart ud til Roskilde Fjord har vist sig at udfordre bygningen i en grad, som fremskynder bygningens forfald. Vikingeskibshallen er ikke bygget til de aktuelle og kommende vandstandsstigninger. Derfor kan bygningens fredningsværdier ikke opretholdes med mindre, der foretages konstruktionsændringer og tiltag, som skal forhindre vandet fra Roskilde Fjord i at beskadige bygningen og dens fundering.

Kulturministeriet finder ikke, at der i bygningsfredningsloven er hjemmel til at pålægge ejer at gennemføre de påkrævede nye tiltag og konstruktionsændringer af bygningen. Dermed kan fredningsværdierne ikke opretholdes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.