21-årig idømt to års fængsel for knivstik
Arkivfoto: succo / Pixabay

Et skænderi om en cigaret endte med, at en 21-årig mand blev idømt to års ubetinget fængsel for at have stukket en jævnaldrende mand i armen.

Episoden udspillede sig i de sene nattetimer den 28. oktober sidste år på Helsingør Station. Her henvendte en ung mand fra Humlebæk sig til den 21-årige gerningsmand og spurgte, om han kunne undvære en smøg. Det kunne den 21-årige ikke, og parterne begyndte derefter at kalde hinanden for diverse skældsord.

En tredje person, der kendte begge mænd, forsøgte at få dem til at falde til rå ved at gå imellem dem, men det var netop i samme øjeblik, at den 21-årige stak ud efter manden fra Humlebæk med en medbragt springkniv. Et stik som endte med at ramme den forkerte, idet kniven skar sig 6 cm ind i overarmen på den unge mand, som havde forsøgt at få lagt en dæmper på den ophidsede situation.

– Retten lagde i sin strafudmåling særligt vægt på, at knivstik generelt er meget farlige, og at den tiltalte i den konkrete sag havde stukket springkniven så dybt i forurettedes overarm, at hans store pulsåre blev skåret over, hvilket bragte ham i livsfare, siger anklagerfuldmægtig David Jarlbæk Homann fra Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi.

Forsvareren for den tiltalte havde påstået frifindelse med den begrundelse, at der var tale om et uagtsomt uheld, men retten valgte i stedet at følge anklagerens påstand om, at den tiltalte havde forsøgt at stikke manden fra Humlebæk ned, og at han i den forbindelse måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han i stedet ville ramme ham, der var gået imellem parterne.

Efter at have rådført sig med sin forsvarer, valgte den 21-årige gerningsmand at tage sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke eller modtage dommen.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.