Udvalgsposterne på plads i Region Sjælland
Regionsrådet i Region Sjælland besluttede i går endeligt besluttet fordelingen af udvalgsposter for valgperiodens ti udvalg. Af nye udvalg kan nævnes Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering, Udvalget for afbureaukratisering og modernisering og den Politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Der er i alt 82 udvalgsposter i ti udvalg. De syv af posterne er i den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen, der er et midlertidigt udvalg i de første to år af valgperioden.

Regionsrådet har desuden besluttet at ændre styreformen til Skanderborgmodellen, som nu er styreformen i fire af de fem regioner. I Skanderborgmodellen er udvalgene såkaldte stående udvalg.

– Med stående udvalg giver Regionsrådet udvalgene et større ansvar. Tidligere havde de kun en politik skabende funktion over for Regionsrådet. Med den beslutning ønsker vi at brede den politiske styring og indflydelse i Region Sjælland ud på alle medlemmer af Regionsrådet og sikre et politisk ejerskab i de ti udvalgs arbejde, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

De konkrete beføjelser til de enkelte udvalg besluttes af Regionsrådet i løbet af foråret. Udover de ti udvalg er der også Forretningsudvalget, som blev besluttet tidligere i januar. Forretningsudvalget består af regionsrådsformanden og 14 medlemmer.

Fordelingen af formandsposterne i de ti udvalg er følgende:

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
Gitte Simoni (O) (formand)
Anders Koefoed (V) (næstformand)

Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling
Julie Jacobsen (O) (formand)
Jørgen Holst (Ø) (næstformand)

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø
Peter Jacobsen (O) (formand)
Jens Ravn (V) (næstformand)

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde
Freddy Blak (A) (formand)
Christian Wedell-Neergaard (C) (næstformand)

Udvalget for det nære sundhedsvæsen
Nicolai Nicolaisen (A) (formand)
Christian Wedell-Neergaard (C) (næstformand)

Udvalget for sundhed for alle
Per Nørhave (O) (formand)
Lars Hoppe Søe (B) (næstformand)

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud
Annemarie Knigge (A) (formand)
Flemming Damgaard Larsen (V) (næstformand)

Udvalget for Social og Psykiatri
Tina Boel (F) (formand)
Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) (næstformand)

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering
Egon Bo (I) (formand)
Bodil Sø (V) (næstformand)

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen
Tina Boel (F) (formand)

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.