Uber-chauffører idømt bøder
Københavns Byret. Foto: Per Johansen.

I dag afsagde Københavns Byret dom i fire prøvesager mod Uber-chauffører for overtrædelse af taxilovgivningen og færdselsloven i 2015.

Tiltalen var baseret på indtægtsoplysninger, som SKAT havde modtaget fra de hollandske myndigheder, som havde modtaget disse fra Uber B.V.

– Anklagemyndigheden har fået medhold i tiltalerne og der er idømt store bøder svarende til chaufførernes bruttoindtægter ved kørslerne. Anklagemyndigheden afventer nu ankefristen. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad der skal ske med de verserende ca. 1.500 tilsvarende sager, siger senioranklager Elisabeth Boserup.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.